Vår Hembygd – presentation av äldre årgångar

Vår Hembygd 2016 – en presentation inför julen 2016

Vår Hembygd 2016. Det är 57:e årgången och den är faktiskt några sidor tjockare än de senaste årens utgåvor. Ett 20-tal författare medverkar, vilket givetvis bidrar till att göra boken både omväxlande och intressant.

När scouterna kom till Kyrkhult
Flera författare medverkar för första gången. Två av dessa är Jan-Åke Håkansson och Ingemar Nilsson. De berättar tillsammans om tillkomsten av Kyrkhults Scoutkår 1957 och om de första årens verksamhet när de själva var aktiva scouter.
En annan helt ny medarbetare är Lars Åkesson. Under rubriken Ölandstoken berättar han på ett trevligt och humoristiskt sätt minnen från sin barndom och ungdomstid i Kyrkhult, samt vägen vidare som ledde till 40-årigt arbete som tjänsteman på Volvo. Bland annat berättar Lars om hur arbetet förändrats, från dåtidens ganska enkla kontorsutrustning till dagens moderna hjälpmedel.

Fick bära barnmorskan på ryggen
Sven-Arne Persson medverkar med flera trevliga artiklar. I den korta berättelsen ”En blivande faders vedermödor”, berättas om hur en torpare i Rönhult år 1921 fick bära den ganska storväxta barnmorskan Hulda Frykstrand på ryggen över en sank myr när hans gravida hustru skulle förlösas i den ensligt belägna torpstugan. Det gick nämligen inte att komma fram med häst och vagn. Efteråt fick barnmorskan bäras tillbaka över myren och sedan skjutsas hem till Kyrkhult.
En annan berättelse av Sven-Arne Persson har rubriken ”Blenda som jag minns henne”. Den handlar om hans morfars syster Blenda Åkesson i Skälmershult och grannen Karl Jönsson, en originell ungkarl som kallades Rausa-Kallen.

Gårdar i Möllelycke och Baggemåla
Yngve Svensson har de senare årgångarna skrivit om gårdar och torp i Kullan, Vilshult och Slätten. I år fortsätter han med den lilla byn Möllelycke.
Inge Svensson kompletterar Yngves artikel med att skriva om Möllelycke kvarnar med anor från 1700-talet. Inge presenterar också bilder på gamla valvkällare som finns bevarade runt om i socknen.
Margareta Skogsgårdh redogör för gårdar och torp i Baggemåla, en lite större by. Margareta berättar också några intressanta emigrantöden som handlar om hennes farfars bror Olof, farfarsfar Håkan Hansson med flera som flyttade till Amerika för längre eller kortare tid. Olof kom att stanna där resten av livet.

Nabb-Emil och Ågrävningen
Jan Ottosson har i år valt att skriva om slöjdaren och mångsysslaren Emil Svensson som hela sitt liv bodde i en liten torpstuga i Kåraboda. Emil snidade tavelramar, textade hyllningsadresser, diktade högg ved till skolan och arbetade hos traktens bönder. Jan återger också en tidningsintervju som han gjorde med Emil Svensson år 1971. I intervjun berättade Emil om utgrävningen av Farabolsån åren 1921-1923, ett mycket slitsamt arbete som sysselsatte ett 30-tal man.

Vilshults Medborgarhusförening
I förra årets Vår hembygd berättade Reid Persson om tillkomsten av Vilshults Medborgarhus. I år fortsätter Reid att, med hjälp av gamla protokollböcker berätta om olika verksamheter som förekommit i Medborgarhuset genom åren. Det har varit mängder av studiecirklar, politiska möten, biblioteksverksamhet, biograf, föreläsningar, kabaré, dans och mycket annat.

Mjöllass till Härnäs kvarn
Lars Hoberg berättar i en mycket trevlig artikel om hur han med sin gamla lastbilsjeep regelbundet fick köra sädessäckar till Härnäs kvarn åt sin granne Stubba-Lennart och en annan bonde när de var i behov av mjöl. Lars berättar på ett målande sätt om miljön i ”Myllare-Nisses” kvarn.

Aktiv socialvård i Filadelfia Vilshult
I början av 1970-talet bedrev Filadelfiaförsamlingen Vilshult-Olofström en aktiv verksamhet bland alkoholister och narkomaner. Eric Aronsson berättar om denna verksamhet som bland annat fick många positiva erkännanden från kommunala tjänstemän. Verksamheten var en tid förlagd till kapellet i Vilshult och sedan under en period till gamla ålderdomshemmet i Kyrkhult.

Många andra intressanta artiklar
En trogen medarbetare är Siv Bergenek vars far Karl Mandelholm var född i Väghult. Årets berättelse har rubriken ”Den lilla gumman som inte ville flytta” och handlar om Sivs farmors mor Ingrid. Hon bodde på äldre dagar i en liten enkel stuga i byn Pieboda, Ringamåla församling.
Barbro Jönsson, Klågerup, ”Skräddare-Pellens Barbro” berättar minnen från sin barndom och uppväxttid i Kyrkhult.
Bengt Svensson, Svängsta, återger ett tragiskt levnadsöde från Farabol vid 1900-talets början. Jan Ottosson skriver kortfattat om Ottossons Blomsterhandel som nu har bytt ägare, samt om hembygdsrörelsens 100-årsjubileum på Skansen i somras. Skolans brunnsdag på försommaren skildras med en rad bilder från evenemanget.
Ur Ivar i Ulvabodas efterlämnade manuskript publiceras en rolig berättelse med titeln ”Underliga fioler”.
Årets andakt är skriven av prästen Sven-Erik Ekdahl.

Efterlängtad publikation
Vår Hembygd är varje år en mycket efterlängtad publikation. Redaktionskommittén består av Margareta Skogsgårdh, Jan Ottosson, Ann-Helén Bockman Inger Hansson och Anders Gunnarsson (annonsansvarig). För redigering och tryckning svarar Margrethe Petersen.