Under några år har föreningen funderat på hur vi kan göra våra torpruiner och annat mer tillgängligt med en digital karta istället för sockenkartan. Efter att studerat ett antal olika alternativ föll valet på Google Maps eftersom denna app är tillgänglig gratis och man kan navigera till platsen med GPS. I maj 2022 påbörjades planer med ett projekt att lägga in ruiner och andra sevärdheter på en karta via Google Maps och detta projekt kom igång i februari 2023. I nedanstående karta kan du zooma in det område du är intresserad av och markerar du  punkten visas en textbeskrivning samt i vissa fall foton.

Eftersom projektet pågår saknas ännu en hel del information men den 29 augusti 2023 innehöll kartan 956 markörer.

Tryck på kartan nedanför uppe i högra hörnet på symbolen  så öppnas kartan i Google Maps. Där kan du välja vilka lager du vill visa, till exempel om du önskar se endast torpruiner. Längre fram kommer en riktig bruksanvisning.

Beskrivning av ikoners färger:

oidentifierad ruin
oidentifierad ruin och lägeskorrigerad ruin
identifierad ruin (innehåller delvis text och foton)
identifierad ruin, registrerad
identifierad, registrerad och lägeskorrigerad ruin

Om ni har frågor kan ni vända er till projektansvarige Göran Mendys, Mobil: 073-0660923 E-post: goran.mendys@gmail.com