I Stenmuséet i Vilshult finns intressanta utställningar om stenbrytning (diabas) i Vilshultstrakten.

Muséet är inrymt i en 63 meter lång stenbyggnad. En yttre del som bl a visar bilder från den lokala brytningen från början av 1900-talet är alltid tillgänglig. I de inre rummen finns olika stenverktyg, maskiner och andra föremål samt bilder om stenbrytning.

Det finns också filmvisning.

Öppet sommaren 2023:

Stängt för säsongen.

Kontaktperson:

Tommy Svensson, tel 070-525 31 00

Galleri från Stenmuséet