Museum i Läkarvillan – annexet – båtsmanstorpet

Brunnsparken.

Kyrkhults hembygdsmuseum består av tre byggnader och ligger i den vackra parken till Tulseboda Brunn. Brunnsparken har på senare år fått flera nationella utmärkelser och har även blivit uppmärksammad på Europanivå.

Läkarvillan

Läkarvillan uppfördes 1898 som bostad och mottagning åt läkaren vid Tulseboda Brunn. Den anrika byggnaden har varit hembygdsmuseum sedan 1982.

Museet speglar bl a brunnsepoken vid Tulseboda Brunn, hembygdsföreningens verksamhet, olika hantverk, handel, bygden, kyrkan, gammal fotoutrustning med bl a en filmprojektor från 1906. Dessutom anordnas varje sommar specialutställningar på olika teman. I museet finns också en unik samling statyetter av bildhuggaren Carl Eldh i originalutförande. I ett av rummen finns Uno Johanssons urmakeriverkstad. I precis 100 år, 1917-2017, var urmakeriet inrymt i samma hus i Kyrkhult. Urmakarmästare C J Johansson, och därefter sonen Uno Johansson drev affären och verkstaden. Uno dog våren 2017 och därefter fick hembygdsföreningen överta det mesta av verkstaden och gjorde en permanent utställning.

Läkarvillan från baksidan.

Under år 2017 genomgick Läkarvillans interiör en fantastisk uppsnyggning och förbättring. Nya tidstypiska tapeter i ett antal rum, tak, dörrar och andra trädetaljer målades om. Utställningarna fräschades upp ordentligt. Gamla gulnade utställningsskärmar byttes ut mot moderna collage tillverkade av en reklamfirma i Olofström. Utställningarna i övrigt  snyggades också upp. Entrén försågs med specialgjorda möbler i gammal stil, tillverkade av en lokal möbelsnickare.

Genom dessa omfattande åtgärder ger Kyrkhults Hembygdsmuseum ett fräscht och välkomnande intryck för besökarna.

Annexet

Den 7 juli 2019 invigdes en helt nyuppförd annexbyggnad intill Läkarvillan. Den innehåller olika intressanta utställningar: Osby-Pannan i Vilshult (tillverkning av kylskåp, frysboxar och tvättmaskiner), Ebbamåla Gjuteri, Vilshults Stålförädling, Skogsgårdhs Omnibustrafik, Kyrkhults brandkår, Kyrkhults kommun, telefonstationer m m. Cirka 150 av modellkonstnär Lars Hobergs skalenliga modeller av gamla arbetsfordon visas också. En utställning om gengas är en nyhet sommaren 2022.

Båtsmanstorpet

Det gamla båtsmanstorpet flyttades till platsen 1982. Det innehåller diverse äldre allmogeföremål.

 

Nedan visas fotoglimtar från några av utställningarna.