Tulseboda Brunn var förr en välbesökt kurort som betydde mycket för kyrkhultsbygdens utveckling.Tulseboda Brunns- och Badhus AB bildades 1877.

Det första riktiga varmbadhuset stod färdigt 1880 vid Fornebodasjön, dåvarande Gårdsjön. Där byggdes även ett mindre kallbadhus och en liten sjukstuga.
Själva hälsokällan ligger cirka 2 km öster om Kyrkhults samhälle och finns fortfarande kvar.
Vid källan fanns en sexkantig paviljong.År 1894 uppfördes restaurangbyggnaden några hundra meter från kyrkan. Även en ny vattenpaviljong uppfördes vid restaurangen. 1898 byggdes Läkarvillan som bostad och mottagning för brunnsläkaren. Läkarvillan inrymmer idag Kyrkhults hembygdsmuseum.
År 1903 byggdes nytt varmbadhus, ny sjukstuga och ny panncentral vid Södersjön i anslutning till brunnsparken.
Vid Södersjön byggdes även ett kallbadhus. 1906 byggdes Turisthotellet.

Tulseboda Brunns glansperiod var tiden omkring 1900-1915 då antalet inskrivna brunnsgäster kunde uppgå till omkring 700 personer årligen. Varmbadhuset användes till och med år 1953. De flesta av brunnsbyggnaderna har rivits, men restaurangbyggnaden, Turisthotellet och Läkarvillan
finns bevarade, liksom hälsokällan.

Tulseboda Brunn ägs idag av Måns Areskoug. Byggnaden har senaste året genomgått en ordentlig uppsnyggning efter ett flertal år i stort förfall.
Idag drivs bland annat cirkusskola i lokalen.

Brunnsparken genomgick 2017-2021 en upprustning och uppsnyggning. 2019 fick parken årets kommunpris av Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare. Tulsebodaparken är också nominerad till europeiska utmärkelsen ELCA Trend Award.

Vid Södersjön har anlagts en brygga, sponsrad av enskilda och företag. Där finns också en ny grillplats och en populär ställplats för husbilar.

Läs vidare om Tulseboda här: www.tulseboda.se

Bildgalleri

Klicka på respektive bild för större format.

Restaurangen omkring 1920.
Restaurangen omkring 1920. Restaurangen omkring 1960.
Restaurangen ca 1990. Brunnskontoret till Tulseboda brunn.
Restuarangen, serveringspersonal. Restaurangens matsal.
Restaurangens veranda ca 1960. Interiör av restaurangen ca 1960.
Sjukstugan vid Södersjön, byggd 1903 och riven 1971. Interiört från apoteket som inrymdes i sjukstugan.
Sångerskan Kristina Nilsson vid Turisthotellet. Kallbadhuset vid Södersjön.