Brita Eldh

Brita Eldhs fritidshus

När Forneboda blev till salu efter barnkolonitiden kom det i familjens Eldhs ägo. Bildhuggaren Carl Eldh dog i januari 1954 och begravdes på Kyrkhults kyrkogård. Hustrun Elise Eldh, född i Ebbemåla, och dottern Brita var mycket fästa vid Elises hembygd, och när Forneboda blev till salu köpte de fastigheten. Elise Eldh dog dock redan i januari 1958.
Brita Eldh älskade Forneboda, och varje år bodde hon här någon period. Oftast kom hon på hösten efter att hon stängt Eldhs Ateljémuseum i Stockholm för säsongen, men ibland fick hon även tillfälle att vara på Forneboda någon vecka under de varmare årstiderna.

Om det under de övriga ägarnas tid varit liv och rörelse kring Forneboda blev det under Brita Eldhs tid mera tyst och avskärmat. Inga offentliga festligheter eller arrangemang förekom på Forneboda under de mer än 35 år som Brita Eldh stod som ägare.

Mer bilder och text om familjen Eldh finns under kyrkan.

Författare: Jan Ottosson