Nu fick Forneboda ett helt nytt användningsområde. Karlshamns Barnens dagsförening köpte anläggningen av Alfred Gustavsson hösten 1943, och därefter flyttade han och Hulda tillbaka till Karlshamn.


Kungastugan invigdes 1944. Till vänster ses
dansbanan och kafébyggnaden.
I konkurrens med ett 70-tal andra Barnens dagsföreningar vann Karlshamn tävlingen om flest sålda exemplar av Kungaboken. Priset var Kungastugan som stod uppställd på Skansen. Karlshamnsföreningen vann alltså stugan, men man hade ingen bra plats att ställa upp den på. Lärarinnan Elsa Larsson, Kyrkhult, var en av initiativtagarna när det gällde lokaliseringen av barnkolonin till Forneboda. Fastigheten blev ju till salu vid ett mycket lägligt tillfälle. En vackrare plats för en barnkoloni var inte heller lätt att hitta.

Lennart Bernadotte invigde

Lennart Bernadotte, ordförande i Svenska Barnens dags ledareförening, förrättade invigningen och


Kronprinsparet Gustaf Adolf och Louise besökte
barnkolonin sommaren 1945. I bakgrunden ses dansbanan, här inramad av nyhuggna björkar,
samt kafébyggnaden.

överlämnandet av Kungastugan. Det skedde söndagen den 2 juli 1944 i närvaro av cirka 2 000 personer. Kungastugan användes sedan som logement för barnen. Stugan inrymde två sovsalar samt två personalrum, där någon anställd bodde under kolonitiden. Idén med barnkoloniverksamheten var att göra det möjligt för vissa barn att få frisk och nyttig sommarvistelse i naturen.Forneboda fick kungligt besök även sommaren 1945. Då besökte blivande kungaparet Gustaf Adolf och Louise platsen under stora festligheter.

Varje sommar deltog som regel 26 barn i kolonin varje period. Det var två perioder om vardera cirka 4 veckor. Barnen var i åldern 7-12 år. I Kungastugan sov 16 barn, 8 i varje sovsal. Övriga 10 barn fick bo på andra våningen i själva Forne-
bodastugan. På den tiden använde man sig av den utvändiga trappan och loftgången för att komma upp på övre våningen. Varje sommar skulle ett barn från Kyrkhult erbjudas sommarvistelse på Forneboda.

Barnen bjöds på ett varierande program. En liten badplats anlades inom området vid Fornebodasjön, och den användes flitigt. I övrigt var det lekar, bollspel och andra fritidsaktiviteter. Den gamla kafébyggnaden användes för olika inomhusaktiviteter, främst vid dåligt väder. Före 1947 användes även dansbanan för olika aktiviteter.

Många har arbetat på barnkolonin

Det var olika personal nästan varje sommar. En del kom från Karlshamnstrakten men även kyrkhultsbor arbetade där. Bland de kyrkhultsbor som en eller flera somrar arbetade som kokerska på barnkolonin var: Alva Olsson, Brännarebygden, BengtaSöderlund, Byemåla, och Ida Karlsson, Björkefall. Första sommaren var Olga Hansson, Tulseboda, ansvarig för matlagningen.

Ganska många yngre kyrkhultsflickor arbetade på kolonin en eller ett par säsonger, till exempel: Ewy Jönsson, Gudrun Bengtsson och hennes syster Margit Jarkman från Tulseboda, Karin Svensson f. Johnsson från Röshult samt Nellie Hansson från Slätten. Nellie berättar att hon arbetade på barnkolonin de två första åren, alltså 1944 och 1945. Olof Svensson från Ulvaboda var flera somrar simlärare åt kolonibarnen.

Holger och Aina Fernström, Karlshamn, stod i ledningen för Barnens dag under flera år, och Hanna Aspvall, född i Farabol, var föreståndare de två första åren. Andra som någon tid arbetat vid barnkolonin är Maja Berner-Olsson, Inga-Britt Anderson, Astrid Esselius, Vivi Jönsson f. Bengtsson. Emmy Larsson från Tulseboda var skolsköterska i Karlshamn, och hon brukade även besöka barnkolonin i sitt arbete.

Barnkolonin på Forneboda upphörde troligen 1954. Ungefär vid den tiden revs också den gamla kafébyggnaden. William Åkesson, Väghult, köpte huset, och av virket byggde han en mindre stuga i Väghult. Kungastugan stod kvar till 1959 då Erik och Gunhild Flyberg köpte den för flyttning. De lät plocka ner Kungastugan och byggde upp den i Mörbohult, utmed Fåglebodavägen. Huset har fortfarande ungefär samma exteriör som när det stod på Forneboda.

Författare: Jan Ottosson