Forneboda

                                                   Foto: Jan Ottosson

En kortfattad historik

Det nuvarande huset på Forneboda uppfördes 1888 av Alma och Georg Gauffin från Stockholm.
Efter hand uppfördes ytterligare byggnader i området och Forneboda blev något av ett Skansen i miniatyr. Stiligast av de övriga byggnaderna var ”Stora villan”, uppförd i början av 1890-talet och ritad av Arthur Hazelius. Förmodligen har Hazelius även ritat den nuvarande Fornebodastugan. Bland övriga byggnader i området kan nämnas ”Sjövillan”, en knuttimrad byggnad invid sjökanten. Där fanns också ”Höns-Annas” stuga, en ladugård, ett bostadshus som senare blev kafébyggnad till dansbanan, fru Gauffins vinkällare samt en stilig lekstuga till fosterbarnen.
Georg Gauffin, direktör vid Apotekarnes Mineralvattenfabrik, dog 1913. År 1916 sålde fru Gauffin egendomen och ganska snart försvann den ena byggnaden efter den andra. Fru Gauffin flyttade från Forneboda ca 1920 och dog i Stockholm 1923.

År 1922 byggdes en dansbana på Forneboda och den drevs till 1943. Under den här tiden var Forneboda dansbana ett välkänt begrepp långt utanför Kyrkhults gränser.

År 1943 startade Karlshamns Barnens dagförening en barnkoloni på Forneboda. Barnkolonin drevs till 1955.
Därefter köptes Forneboda av Brita Eldh, dotter till den kände bildhuggaren Carl Eldh. Brita Eldh, som bodde i Stockholm, hade sedan Forneboda som fritidsbostad i nära 40 år. Under den tiden var Forneboda i princip avstängt för allmänheten.

1993 sålde Brita Eldh fastigheten till Olofströms kommun. 1994 bildades Fornebodastiftelsen som idag äger Forneboda. Stiftelsens styrelse har representanter från såväl Kyrkhults hembygdsförening som Olofströms kommun och Blekinge museum. Forneboda rustades upp på 1990-talet och byggnaden blev klassad som byggnadsminne.

Djupare historik om de olika epokerna finns i menyn under Kyrkhults historia och Forneboda.

Författare: Jan Ottosson