Vår Hembygd 2018 – Presentation

 

Vår Hembygd 2018 – en presentation

Vår Hembygd 2018, Kyrkhults Hembygdsförenings årskrift, har nu kommit ut. Det är 59:e årgången och den är lika tjock som förra året. närmare 20 olika författare medverkar, flera av dem helt nya.

Rönås Fabriker

En av de helt nya medarbetarna är Johan Johansson. Under rubriken ”Från Rönås Fabriker till Rönås Skog AB” berättar han om ett familjeföretag under fyra generationer.

Gamla riksgränsen vid Farabol

Greger Mossberg, Göteborg, har forskat ingående kring den gamla riksgränsen mellan Sverige och Danmark. I en fyllig artikel redovisar han en del av sin värdefulla och intressanta forskning. Han koncentrerar sig främst till riksgränsen vid Farabol och ställer sig bland annat frågan: Är Vitasten vid Hjorthyltan verkligen ett tusenårigt gränsmärke från gamla riksgränsen?

Intressanta notiser i USA-tidningar

Ann-Helén Bockman har letat upp många intressanta nyhetsnotiser från Kyrkhult som har varit publicerade i svenskspråkiga tidningar i Amerika under året 1859-1965.

Berättelser om Björkefall och Rönås

Margareta Skogsgårdh har intervjuat 94-årige Erland Lindkvist som berättar om gamla tider i Björkefall. Kjell Jönsson, Skara, uppväxt i Björkefall, berättar om sin barndoms grannar August och Sissa Björkman.

Jan Johansson medverkar med två berättelser från Rönås, den ena om Skräddare-Olan och hans familj.

Spanska sjukan i Kyrkhult och Jämshög

År1918 spred sig Spanska sjukan i Europa och världen med många miljoner döda. Jan Ottosson berättar om hur Kyrkhult och Jämshög drabbades mycket hårt under senhösten 1918, alltså för precis 100 år sedan. Mer än 30 personer dog i vardera Kyrkhult och Jämshög under oktober-december. Jan berättar om ett antal tragiska familjeöden, där upp till tre personer kunde dö i samma familj inom loppet av några dagar.

Rolf Hallberg skildrar i en artikel nödåren 1867-1868 som också drabbade våra bygder mycket hårt. 1867 var extremt var det extremt kallt och regnigt. 1868 följde svår torka. Missväxt och svält blev resultatet.

Kyrkhultsstugan renoveras

Renoveringen av Kyrkhultsstugan på Skansen i Stockholm pågår för fullt. Josefin Sollander, projektledare på Skansen, berättar om den omfattande renoveringen som ska vara slutförd till sommarsäsongen 2019, då en återinvigning ska ske.

Gravstensinventering i Kyrkhult

Siv Bergenek, Halmstad, men med rötter i Kyrkhult, är flitigt engagerad i den riksomfattande gravstensinventering som Sveriges Släktforskarförbund bedriver. Hon berättar här om den genomförda inventeringen i Kyrkhult. Hon medverkar även med en artikel med rubriken: ”Gravstenarna berättar.”

Skälmershult och Rönhult

Yngve Svensson skriver i år om gårdar och torp i Skälmershult. Sven-Arne Persson berättar om industriminnen från Skälmershult och Rönhult. Han skriver även om stenlängan vid gården Skällenborg i Skälmershult.

 Sykrets nedlagd efter 112 år

Kyrkhults Missionssykrets startade sin verksamhet 1906 och lades ner våren 2018. Jan Ottosson berättar om sykretsens 112-åriga historia.

Ytterligare ett antal artiklar bidrar till att ge Vår Hembygd ett omväxlande innehåll. Den avslutande betraktelsen skrivs i år av Göran Hervén, präst och bosatt i Bengtsboda.

Redaktionskommittén för Vår Hembygd består som tidigare av Margareta Skogsgårdh, Jan Ottosson, Ann-Helén Bockman och Inger Hansson. Margrete Petersen har svarat för layout och tryckning. Upplagan är 1 000 exemplar.

Priset är oförändrat 120 kronor.

Boken kan köpas här: Kyrkhultsblomman och Sparbanken i Kyrkhult, Holje Bok och Gulf i Olofström, Lundins i Karlshamn, Frendo i Lönsboda, Fridafors Bilservice och biblioteket i Ryd.

Kan beställas genom: Arne Karlsson, tel 0454-770416, e-post: arne.karlsson (at) oktv.se, eller Jan Ottosson: 070-3263377.