Vår Hembygd 2020 – Presentation

Vår Hembygd 2020, Kyrkhults Hembygdsförenings årskrift, har nu kommit ut. Det är 61:a årgången och som vanligt är det en fyllig bok med många intressanta artiklar och bilder. Två av författarna medverkar för första gången.   Komplett innehållsförteckning finns under fliken  Försäljning – Vår Hembygd – Innehållsförteckning.

Lanthandlarens dotter berättar Hemsjöminnen

En av de nya skribenterna är Eva-Lis Olsson, dotter till lanthandlare Erik Olsson, Hemsjö men sedan länge bosatt i Stockholmstrakten. I en fyllig artikel berättar hon under rubriken: Handlare Olssons yngsta däka minns sin barndom i Hemsjö med omnejd.

Skollärare Ingvar Carlsson

En annan helt ny medarbetare är Harald Anderson, Karlskrona, född och uppväxt i Biskopsmåla skola. Han berättar om Ingvar Carlsson (1821-1906) som bland annat var skollärare i Månasken och Bytaremåla. Några år var han också bosatt i Falshult, där han troligen också tjänstgjorde som lärare under en tid. Harald Anderson uppmärksammar också ett 70-årsjubileum, den första realexamen i Olofström år 1950, där han själv var en av deltagarna.

Intervju med Sven Gunnar Månsson

Under rubriken ”En berest mångsysslare” berättar Jan Ottosson om Sven Gunnar Månssons långa och händelserika liv. Busschaufför, researrangör, flitigt anlitad föreläsare, föreningsmänniska, kulturarbetare och hembygdsvän. Ja, listan kan göras betydligt längre över vad Sven Gunnar sysslat med. Han medverkar även själv i årets Vår Hembygd med ett par kortare artiklar.

Prosten Hjalmar Ek som brunnsgäst

Hjalmar Ek, omkring år 1900 kyrkoherde i Asarum, skrev en gång ner sina levnadsminnen. Bland annat berättade han på ett humoristiskt sätt om vistelser som badgäst vid Tulseboda Brunn 1898 och 1907. Dessa berättelser återges i Vår Hembygd.

Farabols skola 100 år

Farabols skolhusbyggnad fyllde i år 100 år.  Ägarna Farabols byalag uppmärksammade det tidigare i höst genom bland annat en specialutställning. Margareta Skogsgårdh berättar i en artikel om Farabols skolas historia och om jubileumsfirandet.

Anna Bohlin och hennes 11 flickor

År 1910 flyttade Anna Bohlin till Kyrkhult. Hon var då ganska nybliven änka med 11 flickor. Fru Bohlin var en handlingskraftig kvinna som satte en hel del avtryck under sina 18 år i Kyrkhult. Bland annat startade hon Forneboda dansbana och en kaférörelse i Tulseboda. Den övertogs av dottern Melin med make Ernst Johnsson, och senare av deras son Assar Johnsson. Yngsta dottern Disa Bohlin gifte sig med charkuteristen Oscar Olsson i Kyrkhult, Slaktare-Oscarn. Jan Ottosson berättar om familjen Bohlin och deras anknytning till Kyrkhult.

Andra intressanta artiklar

Billy Bengtsson skriver om emigrationen till Tyskland, Ulf Persson berättar om ”Det farliga Farabol”, med utgångspunkt från äldre tidningsartiklar om händelser i Farabol, Göran Mendys beskriver några levnadsöden från Snöfleboda och Sven Arne Persson uppmärksammar en fejd i Mulatorp 1709. Jan Ottosson skriver om Syster Greta, diakonissa i Kyrkhult på 1950-talet, Margareta Skogsgårdh om ”Snickaren i Mörkamåla” och Yngve Svensson om Skräddaregården i Skälmershult. Två bilder uppmärksammar dragspelskurser, en i Vilshult cirka 1950 och en som hade avslutning i Kyrkhult 1959.

Redaktionskommittén har bestått av: Margareta Skogsgårdh, ordförande, Jan Ottosson, Inger Hansson och Mona Björkman. Annonsansvarig: Ann-Marie Strömberg. Layout och tryckning: Margrethe Petersen.

Pris: 130 kronor.       Porto: 60 kr när boken skickas.

Försäljningsställen: Kyrkhultsblomman, Kyrkhults pizzeria, Sparbanken, Brödhultsgården, Holje Bok och Gulf i Olofström.

Kan beställas genom: Arne Karlsson, tel 0454-770416, e-post: arne.karlsson (at) oktv.se, eller Jan Ottosson: 070-3263377. e-post: jan (at) kyrkhult.se.