Vår Hembygd 2021 – Presentation

Vår Hembygd 2021, Kyrkhults Hembygdsförenings årsskrift, har nu kommit ut. Det är 62:a årgången och som vanligt är det en fyllig bok med många intressanta artiklar och bilder av ett 15-tal medverkande författare. Berättelserna speglar såväl nutid och tidigt 1900-tal som dramatiska händelser under snapphanetiden på 1670-talet.

 

Strömbergs trädgård i Månasken

En av de helt nya medarbetarna är Annelie Strömberg, som berättar om sin uppväxt i Månasken med föräldrarna Signe och Gösta Strömbergs trädgårdsrörelse.

 

Trognaste hyresgästen har flyttat

Majken Johansson flyttade i våras från sin lägenhet i Kyrkhults första hyreshus efter 55 år. Jan Ottosson har intervjuat Majken om de mer än 50 åren i hyreshuset och den fina grannsämjan som hon upplevt

.

Kyrkhults siste skolkantor

Sten Bergman från Lönsboda tillträdde 1957 tjänsten som skolkantor i Kyrkhult, en skollärartjänst som kombinerades med att vara kantor i kyrkan. Bergman var den siste skolkantorn i Kyrkhult och lämnade tjänsten i mitten på 1960-talet. I en artikel berättar han minnen från åren i Kyrkhult.

 

Kyrkhultsbor med om Örkeneds bränning

Göran Mendys, som i Vår Hembygd 2019 berättade om snapphanar eller friskyttar som var verksamma i västra Blekinge och i Göinge på 1670-talet, återkommer i årets hembygdsbok med ytterligare en artikel. Bland annat presenterar han helt nya detaljer om orsaken till Örkeneds bränning år 1678. Även snapphanejakten som samtidigt inträffade i grannsocknarna beskrivs och vad den utmynnade i.   

 

Dammvaktens brev 1919

Bröderna Bo och Jerker Blomqvist berättar i en artikel om sin morfar, dammvakten Johan Ryberg i Hemsjö. Ryberg skrev 1919 ett brev som han riktade till sina efterkommande, där han berättade om svåra tider för familjen under första världskriget.

 

Artiklar om Hallandsboda och Bengtsboda

Conny Johansson återger ett spännande levnadsöde från Hallandsboda som handlar om en av hans förfäder, Sven Danielsson. Ulf Persson, bördig från Bengtsboda, har forskat kring pigor och drängars levnadsvillkor i hembyn Bengtsboda 1840-1852.

 

Församlingshemmet 100 år

Jan Ottosson, som i år medverkar i Vår hembygd för 52:a året i rad, berättar i en utförlig artikel om församlingshemmet som i september firade 100 år. Han berättar även om tillkomsten av Grytsjösundsbron vid trelänsstenen i Farabol. Den invigdes i september av tre landshövdingar.

 

Förbundsmöte i Slagesnäs 1909

Vid midsommarhelgen 1909 höll Rostads elevförbund sitt förbundsmöte i Slagesnäs skola. Detta skildrades av en av deltagarna i elevförbundets årsbok 1910. I bearbetad form återges nu berättelsen i Vår hembygd.

 

Fler intressanta artiklar

Yngve Svensson fortsätter i år sin serie om gårdar och torp, denna gång om boplatser i Skälmershults östra del.

Birgitta Laaksonen medverkar med två intressanta artiklar med rubrikerna:  ”Fotogenlampan i salen” och ”I mormor och morfars fotspår”.

Sven-Arne Persson berättar om ”Ulvshulta gubbe”. Sven Gunnar Månsson medverkar med två berättelser, varav den ena handla rom när han och ett par syskon som barn sprang från Ulvaboda till järnvägsstationen Hovmansbygd för att få se tåget.

 

Redaktionskommitté

Redaktionskommittén för årets Vår hembygd har bestått av Margareta Skogsgård, sammankallande, Jan Ottosson, Inger Hansson och Mona Björkman, samt Ann-Marie Strömberg, annonsansvarig. För grafisk layout har Margrethe Petersen svarat. Upplagan är som tidigare 1 000 exemplar.

Pris: 130 kronor.       Porto: 62 kr när boken skickas.