Vår Hembygd 2022, Kyrkhults Hembygdsförenings årsskrift, har nu kommit ut. Det är 63:e årgången och som vanligt är det en fyllig bok med många intressanta artiklar och bilder. Ett 20-tal olika författare medverkar, varav 7–8 är helt nya medarbetare.

Kommunens köp av Forneboda

Tidigare kommunalrådet i Olofström, Stig Janzon, berättar om hur det gick till när Brita Eldh sålde Forneboda 1993 till Olofströms kommun, och Fornebodastiftelsens tillkomst.

Red på eldraka och ugnskvast längs Holje bygata

Arkivforskaren Göran Mendys skriver om vidskepelse i Holje by år 1773. Enligt vittnen skulle Signe Johnsdotter från Rönåsa och hennes fyra yngsta barn setts ridande på olika redskap. Signe red enligt vittnena på en eldraka, Ingar på en ugnskvast, Botel på en brödgrissla, Nils på ett ljusterjärn och Joen på en ”nekatjufva”. Kyrkoherde Corylander i Jämshög kontaktades. Han såg allvarligt på det hela och anmälde saken till häradsrätten. Mendys återger vad domboksprotokollen berättar. Händelsen gick ända till hovrätten.

Arbeten i glädje och sorg

En av de nya författarna är Ann-Marie Strömberg. Under rubriken ”Arbeten i glädje och sorg” berättar hon om när hon i ungdomen arbetade några år hos Wilmar och Myrthel Rietz på Galaxen i Slagesnäs. Wilmar var en lite speciell arbetsgivare, och arbetsuppgifterna där var mycket skiftande. Ann-Marie arbetade sedan under 31 år på Axelssons begravningsbyrå.

Post-Inge berättar

Inge Svensson arbetade i över 30 år som lantbrevbärare, ett yrke som har genomgått stora förändringar sedan Inge slutade vid Posten i Kyrkhult1994.  Jan Ottosson har intervjuat Inge och låtit honom berätta om sina många år som brevbärare.

Kåraboda lanthandel och taxi

Lennart Magnusson berättar under rubriken ”Min far Ernst från Stenskärvet” om sin far Ernst Magnusson från Spjutaretorp, som övertog Kåraboda lanthandel, där han även drev taxirörelse och var postombud och brevbärare.

 Fridafors Bilservice

Bröderna Ulf och Mats Thörjesson berättar om det välkända företaget Fridafors Bilservice, startat av deras far Thörje Persson.

 DNA och krondiamantbröllop

En annan helt ny medarbetare är Håkan Assarsson. Under ovanstående rubrik berättar han om sina föräldrar, Dagny och Assar Eriksson, från deras uppväxt och skoltid till senare tid.

Hemsjö AIK 75 år

Idrottsföreningen Hemsjö AIK har fyllt 75 år. Tom Rudolfsson berättar om föreningens tillkomst och de första 20 årens verksamhet.

Kyrkhultstomten 2021 berättar

I december 2021 delade Kyrkhultstomtarnas styrelse för första gången ut sin utmärkelse ”Årets Kyrkhultstomte”. Den tilldelades Jan Ottosson. Han blev då också ombedd att skriva något i Vår hembygd om sig själv. Det har han gjort i artikeln ”Kyrkhultstomten 2021 berättar”. Det är för övrigt 53:e året i rad som Jan medverkar i årsboken.

Andra intressanta artiklar

Conny Johansson medverkar med två artiklar. Den ena handlar om sju syskon från Farabol och deras intressanta levnadsöden. Flertalet av syskonen emigrerade till Danmark eller Amerika. Den andra artikeln ”Elin Johnsdotters elände” är en gripande artikel om en kvinna på 1800-talet vars liv kantas av tragedier. Det börjar med att fadern skjuts till döds i svensk-finska kriget 1808, Elins mor hamnar på fattighus i Vislanda och 17-åriga Elin gifter sig med en 14 år äldre man i Skälmershult. Elin får sedan uppleva det ena tragiska dödsfallet efter det andra i familjen.

Yngve Svensson fortsätter sin värdefulla artikelserie Gårdar och torp i Skälmershult, där en rad fastigheters historia återges.

Siv Mandelholm-Bergenek skriver om sin farmor Anna Mandelholm i Väghult, Sven Gunnar Månsson skriver om händelser i Ulvaboda och Sven-Arne Persson berättar om Odlarmöda i Skälmershult.

Det är som synes ett mycket omväxlande innehåll i den 120 sidor tjocka boken, som pryds av ett omslagsfoto på Fornebodastugan. Upplagan är som vanligt 1 000 exemplar.

Redaktionskommitté

Redaktionskommittén för årets Vår hembygd har bestått av Margareta Skogsgård, sammankallande, Jan Ottosson, Inger Hansson och Mona Björkman, samt Ann-Marie Strömberg, annonsansvarig. För grafisk layout har Margrethe Petersen svarat. Upplagan är som tidigare 1 000 exemplar.

Pris: 130 kronor.       Porto: 63 kr när boken skickas.

Vill du ha den skickad? Fyll i kontaktformuläret under ”Kontakt”.