Kyrkhultsfilmen från 1953-1955 finns på DVD

Kyrkhultsfilmen kan beställas på försäljningssidan

Kyrkhultsfilmen från 1953-1955 finns sedan några år på två dvd-skivor. Varje dvd har en speltid på 1 tim 15 min. Filmen har alltså en total speltid på 2 tim 30 min.

Originalet är en 16 mm svartvit stumfilm, gjord av den då kände filmfotografen Einar Nihl från Konga.  Filmen försågs redan 1955 med ljud.  Speaker i filmen är kyrkoherde Helge Simonsson, som var initiativtagare till Kyrkhultsfilmen. Filmen ägs av Kyrkhults församling men redigeringsarbetet liksom utgivningen av dvd-versionen, har gjorts genom Kyrkhults hembygdsförening.

Många gamla och ej visade klipp har fogats in i filmen.

I samband med digitaliseringen har filmen kompletterats med bortklippta sekvenser som aldrig visats förut. Genom dessa klipp har filmen förlängts med ungefär 30 minuter. Kyrkhultsfilmen är idag ett helt ovärderligt tidsdokument från 1950-talets Kyrkhult. När filmen genom åren visats i församlingshemmet, eller på annan plats, har den alltid rönt ett mycket stort intresse. Det är därför en stor glädje att filmen nu finns tillgänglig för en bredare allmänhet. Många med anknytning till Kyrkhult bor ju på annan ort och har haft svårt att komma på de visningar som anordnats.

Drygt redigeringsarbete

Det huvudsakliga redigeringsarbetet har utförts av Jan Ottosson. Han har lagt ner många hundra timmar på bl a redigeringen. Han har klippt ihop filmen och författat alla förklarande texter som nu lagts in i filmen. Så här 50 år efter inspelningen är det många som inte vet namnen på de personer som visas. Därför är namntexterna som infogats en värdefull dokumentation för framtiden.
Ett värdefullt arbete vid utgivningen av del 1 lades ner av Göran Gunnarsson, tidigare anställd inom hembygdsföreningen. Han ”hjälpte igång” Jan och var en värdefull resurs när det gällde det ”tekniska”.

Ljud från 1955

En betydande del av ljudet till filmen består av musik och sång. Kyrkoherde Helge Simonsson är speaker i filmen och berättar till olika industrier, hantverk och annat som visas. En hel del industriljud från 1955 finns med i filmen.
Några musikstycken som fanns med i den gamla filmen är med även på DVD-skivan, men då i bättre inspelningskvalitet. Den övriga musiken har bytts ut mot annan passande musik. Val av lämplig filmmusik är ett grannlaga arbete. Pär Ola Lindström har varit behjälplig i valet av musik. Även Tore Andersson i Olofström, själv mycket musikintresserad, har varit till god hjälp i detta sammanhang.

Kyrkhultsfilmen del 1 speglar bygdens allmänna historia, olika byggnadsstilar, Tulseboda Brunn, Forneboda, jordbruk, skogsbruk, socknens industrier och hantverk med mera.  Kåraboda skolkör och Kyrkhults kyrkokör medverkar. Dessutom sjunger Alvar Olsson, Kyrkhult, sången Barndomshemmet. Vi får följa med till en rad av de industrier som sedan länge är nedlagda, t ex Rönhults snickerifabrik, träullsfabriken i Skälmershult, Einar Dahlkvists snickeri, kvarnen i Björkefall, Ebbamåla gjuteri och Dalanshults cementfabrik. Vi får se ”Kvasta-Fridan” göra sopkvastar, den blinde borstbindaren Magni Håkansson, flera korgmakare, en vagnmakare, flera väverskor, skräddare Per Nilsson, skomakare Otto Nilsson, urmakare Johansson med flera.

Träsnidaren Per Bengtsson

Vi får se träsnidaren Per Bengtsson, född 1866, i arbete. Han läser också en kort dikt på härlig Kyrkhultsdialekt.
Denna del av Kyrkhultsfilmen avslutas med sekvenser från Posten och Kyrkhults Sparbank. Där sjunger Arne Tenland, lärare i Kyrkhult 1953-1956, sångerna: Den tänkande lantbrevbäraren och Sparlyckotrall.

Kyrkhultsfilmen del 2 som blev färdig hösten 2008, är en direkt fortsättning på del 1.Andra delen speglar polis, brandkår, gymnastik och idrott, kultur, skola, kyrka, De äldres dag och mycket annat. Se utförligare beskrivning nedan.
I filmen görs först ett kort besök på Kyrkhults poliskontor hos kommunens egna poliser, Valdemar Roswall och Torsten Starbring.

Eldade upp panncentralen

Därefter speglas Kyrkhults brandkår i ett avsnitt där man tyvärr hade brandövning på panncentralen till Tulseboda varmbadhus vid Södersjön. Kyrkhults Skytteförening, Kyrkhults äldsta ideella förening från 1901, finns med i filmen, liksom ett avsnitt om gymnastik och idrott. Ett längre avsnitt speglar skolorna, med glimtar från byskolorna i Skälmershult, Kåraboda, Källeboda och Vilshult, skolköket med Kerstin Lange samt den 1955 nyinvigda centralskolan i Kyrkhult. Vi får också se de många skolbarnen tåga till avslutning i kyrkan. I avsnittet om skolan får vi bland annat lyssna till Kåraboda skolkör och skolorkester under ledning av läraren Sven Lundkvist.

Johan Klang läser dikt

Vidare besöks folkbiblioteket i Kyrkhult och filialen i det då nyuppförda Medborgarhuset i Vilshult. I filialen i Hemsjö hör vi författaren Johan Klang som läser en egen dikt. Kungabesöket vid Hemsjö gård 1954 visas. Ett besök görs på gamla ålderdomshemmet i Mörbohult, i provinsialläkare Herbert Ljunggrens mottagning samt på Folktandvården hos tandläkare Otto Kamm.
I ett avsnitt i filmen går vi utanför Kyrkhults sockengräns. Det är från Dannfeltska stiftelsens stipendieutdelning vid kapellet i Lilla Holje, med representanter för den Dannfeltska släkten som utdelare. Kyrkans 90-årsjubileum Kyrkhults kyrka speglas i ett längre avsnitt med dop, konfirmation, vigsel, söndagsskola samt kyrkans 90-årsfirande 1955. Sånger och musik i det avsnittet är inspelade 1955, med kantor Axel Löfqvist vid den gamla läktarorgeln från 1898 samt sång av Kyrkhults kyrkokör. Från kyrkans 90-årsjubileum får vi höra Ragnar Thomassons och dåvarande domprosten Nils Bolanders röster.
Invigningen av norra kyrkogården finns med i filmen, och i det sammanhanget får vi höra kontraktsprosten Lauritz Schöldtz tala. Han var på 1920-talet präst i Kyrkhult.

Invigning av Eldhs gravmonument

Invigningen av Carl Eldhs gravmonument är också förevigat. I detta avsnitt, som är filmat i färg, ser vi fru Elise Eldh samt dottern Brita Eldh.
Vidare får vi vara med om husförhör i Farabol, nyårsbjudning i kyrkoherdebostaden samt midsommarfirande vid komministergården. Ett avsnitt är från firandet av De äldres dag på Tulseboda brunn, där hundratals gamla kyrkhultsbor passerar revy. Till detta avsnitt får vi lyssna till den stämningsfulla sången ”Aftonklockor” framförd av kyrkhultsborna Alvar Olsson och Marianne Wickell.
Den svartvita delen av filmen avslutas med att prästen Gösta Trawén gör ett hembesök hos 102-åriga Ingar Olsson, Byemåla.

Sista avsnittet är i färg

De sista 15 minuterna av filmen är i färg. Det är en blandning av vackra naturmotiv, olika personer som t.ex. ”Bad-Hanna” vid Fornebodasjön, ett besök på kyrkogården, några sekvenser från lantbruket, motiv från Södersjön med mera.