Kyrkhultsfilmen 1965 på dvd

År 2007 gavs första delen av Kyrkhultsfilmen från 1953-1955 ut på dvd-skiva. Året efter kom andra delen ut. Dessa filmer, med en speltid på totalt 2,5 timmar, rönte ett enormt stort intresse, och en ständigt återkommande fråga sedan dess har varit: ”När kommer nästa dvd-film?”
Nu lagom till jul gav Kyrkhults Hembygdsförening ut en ny dvd. Den nya dvd-utgåvan innehåller en digitaliserad version av Kyrkhultsfilmen från 1965. Det är en färgfilm som gjordes i samband med 100-årsjubileet av Kyrkhults kommun och församling. En av de drivande kring filmens tillkomst var folkskollärare Ingvar Persson i Farabol. Den här filmen är på 36 minuter, alltså lite kortare än de tidigare kyrkhultsfilmerna. Den är i färg och filmfotografen heter Jörgen Pedersen. Som speaker i filmen hörs Barbro Egelberg, på den tiden anställd vid TV i Malmö.

Natur, kultur, industri
Filmen från 1965 inleds med lite natur- och kulturhistoria om bygden. Vi får se gamle Sven Olsson i Hemsjö förevisa ruinerna efter en backstuga och Ingvar Persson demonstrera en varggrop. Arthur Nilsson, Väghult, visar en del äldre föremål i den då ganska nyinvigda hembygdsstugan. I Snöfleboda beses väggmålningarna. I Falshult kör lantbrukare Erik Håkansson med häst och fjäderharv på en av sina steniga åkrar. Höhässjor är i dag en mycket ovanlig syn. I en rundtur genom Betlehemsdalen i Kåraboda-Farabol ser vi både hässjor och böljande sädesfält. Filmen innehåller också glimtar från ortens sågverk, snickerifabriken i Hemsjö, brytning av diabas och stenförädling i Vilshult, gjutning i Ebbemåla, kylskåpstillverkning vid Osby-Pannan i Vilshult, Stålförädlingen i Vilshult, Skogsgårdhs bussar med mera. Ett avsnitt visar de då pågående vägbyggena Kyrkhult-Olofström och Lönsboda-Ryd.

Husbyggen i Kyrkhult

Inne i Kyrkhults samhälle visas både bymotiv och glimtar från kyrka och kyrkogård. På 1960-talet byggdes många villor i Kyrkhult. Bland annat visas några av villorna vid Kvarnvägen under uppförande. Vid Garvarevägen filmades de då ganska nybyggda pensionärslägenheter som revs för några år sedan och ersattes av nuvarande äldreboende. 1965 års konfirmander sjunger psalmen ”Fädernas kyrka” under en lektion utanför församlingshemmet.

Farabolselever vid Grytsjön
I filmen får vi följa elever ur klass 5-6 vid Farabols skola under en utflykt till gränsstenen i Grytsjön, där Blekinge, Skåne och Småland möts.

100-årsfirandet

Kyrkhults kommuns och församlings 100-årsfirande speglas i en lite längre sekvens, med marsch till kyrkan med musikkår och fanor, gymnastikuppvisning och folkdans i brunnsparken. Kyrkhults kyrko- och hembygdskör sjunger ”Fjäriln vingad” under ledning av kantor Sten Bergman.

I slutet av filmen besöks hälsokällan i Tulseboda, badplatsen vid Södersjön med flera platser.

Bonusmaterial: Film om Galax i Slagesnäs
Eftersom Kyrkhultsfilmen från 1965 är lite kortare än de tidigare, finns det med en extra film på dvd-skivan. Det är en reklamfilm om Galax turistanläggning i Slagesnäs.

Den är troligen inspelad 1973. Filmfotograf är Einar Nihl, Konga, som även gjorde Kyrkhultsfilmen 1953-55. Filmen om Galax är cirka 14 minuter lång. Den ger glimtar från både parken, restaurangen och naturistcampingen.

Filmen är till vissa delar en omarbetning av den film som ägaren Vilmar Rietz lät göra efter öppnandet av Snapphanegården 1969. Anläggningen fick ju byta namn 1973 eftersom namnet Snapphanegården redan var upptaget.
Även den här filmen är ett fint tidsdokument över en svunnen epok. Galax var på sin tid en riktig turistmagnet med besökare från när och fjärran.
Arbetet med att redigera dvd-utgåvan av de här filmerna har utförts av hembygdsföreningens ordförande Jan Ottosson, som bland annat lagt in en del förklarande texter med namn på personer och miljöer.
Beställ Kyrkhultsfilmen 1965 på DVD:
Gå till försäljningssidan