Verksamhetsberättelse för Kyrkhults Hembygdsförening år 2020……………………………………..3
Forneboda av Stig Janzon…………………………………………………………………………………………..4
Arbeten i glädje och sorg av Ann-Marie Strömberg…………………………………………………………7
På väg dikt av Lars Hoberg………………………………………………………………………………………..11
DNA och krondiamantbröllop av Håkan Assarsson………………………………………………………..12
Min far Ernst från Stenskärvet av Lennart Magnusson…………………………………………………..19
Ett undantagskontrakt av Ulf Persson………………………………………………………………………….26
Sju syskon från Farabol av Conny Johansson………………………………………………………………29
Odlarmöda i USA blev odlarlön i Skälmershult av Sven-Arne Persson…………………………. . 32
Med rötter i Månasken av Bengt Svensson………………………………………………………………….34
27 stolpar + ? av Sven Gunnar Månsson…………………………………………………………………….36
Lantbrevbärare i över 30 år. Post-Inge berättar av Jan Ottosson…………………………………….38
Fridafors Bilservice av Mats och Ulf Thörjesson……………………………………………………………44
Elin Jonasdotters elände av Conny Johansson…………………………………………………………….49
Tillstånd att svedja i Bengtsboda av Ulf Persson…………………………………………………………..51
På väg dikt av Sonja Louise……………………………………………………………………………………….54
Farmor Annas veranda av Siv Mandelholm-Bergenek……………………………………………………55
Skogskarlar på vandring längs gamla riksgränsen av Mats Widesjö………………………………..58
Kyrkhultstomtar välkomnar till Kyrkhult av Håkan Assarsson…………………………………………..59
Årets Kyrkhultstomte 2021 utdelad av Jan Ottosson………………………………………………………60
Kyrkhultstomten 2021 berättar av Jan Ottosson…………………………………………………………….62
Nyfunnen historik över olycksplanet som störtade i Farabol 1944 av Ronny Nilsson…………..66
Hälsning från redaktionskommittén………………………………………………………………………………68
Drömmarnas vind – bokpresentation av Ingela E Larsson……………………………………………….69
Klassträff och skolminnen av Elisabeth Ilhammar…………………………………………………………..70
Hemsjö AIK 75 år av Tom Rudolfsson…………………………………………………………………………..73
Många museibesök gångna sommaren………………………………………………………………………..77
Skälmershult del 3 av Yngve Svensson………………………………………………………………………..78
Historien om en tavla av Bengt Uno Wilhelm Svensson………………………………………………….88
Vidskepelse under sent 1700-tal av Göran Mendys………………………………………………………..90
Församlingskrönika av Jan Ottosson…………………………………………………………………………….94

 

Försäljningsställen (fr.o.m. tisdag 7/12): I Kyrkhult: Kyrkhults museum, Olofström: Holje Bok

Vill ni ha boken skickad via post?
Fyll i kontaktformuläret