Verksamhet

Kyrkhults Hembygdsförenings verksamhet

Kyrkhults hembygdsförening har en bred verksamhet:

Hembygdsmuseum i Kyrkhult och Stenmuseum i Vilshult.

Årsskriften Vår Hembygd ges ut varje år sedan 1959.

Bebyggelseinventering / torpinventering.

Restaurering av vägfornminnen.

Forskning i bygdens historia.

Utsättning av informationsskyltar i bygden. Hittills är närmare 200 skyltar utplacerade.

Ljud- och filmintervjuer med äldre människor. Vårt ljudarkiv är nu digitaliserat och överfört till dator och cd-skivor.

En CD-2002 med smakprov ur vårt arkiv med dialektinspelningar och folkmusik gavs ut till julen 2002 och följdes upp med en CD-2003 till julen 2003.

Dokumentation av bygden genom foto och video.

Insamling/avfotografering/skanning av gamla kyrkhultsbilder. Hittills är mer än 5000 äldre bilder ur vårt fotoarkiv digitaliserade och finns på dator och dvd-skivor.
Tusentals av bilderna finns nu i sökbar databas på hemsidan.

Över 13 000 tidningsklipp finns skannade och läsbara på hemsidan.

De flesta av våra många videoinspelningar har digitaliserats och finns nu på hårddiskar och delvis på DVD.

Byavandringar, valborgsmässofirande, hembygdsfester, bildaftnar m m.

Bevakning av samhällsfrågor.

Sprida kunskap om bygden och dess historia.