Hembygdsföreningen har i många år ägnat sig åt att leta reda på och restaurera gamla vägfornminnen – Stenvägvisare, brostyckestenar och milstenar.

En del av stenarna har legat gömda i vägtrummor, i husgrunder eller legat nerväxta i vägdikena. Genom föreningens försorg har de satts upp på ursprunglig plats och om möjligt restaurerats. Idag finns 2 milstenar, ca 15 stenvägvisare med svart pekande hand samt ett 80-tal brostyckestenar (vägdelningsmärken) registrerade.

I ”Vår Hembygd” för åren 1971, 1972 och 1974 finns det artiklar om vägfornminnena för den som vill fördjupa sig i ämnet.

Bildgalleri

Här visas några av de olika modellerna.


Milsten

Stenvägvisare

Stenvägvisare

Stenvägvisare

Milsten

Stenvägvisare

Stenvägvisare

Brostyckemärke

Brostyckemärke

Stenvägvisare

Brostyckemärke

Brostyckemärke