Informationstavlor

I början av 1990-talet började föreningen sätta ut informationstavlor vid kulturhistoriskt intressanta platser i bygden. Här presenterar vi några av de över 200 skylttavlor som Kyrkhults Hembygdsförening satt ut.

Bilden till vänster visar en informationsskylt utsatt vid Spännare-Åkes backstugeruin. Bergväggen tjänade som den ena väggen till backstugan (läs vidare i ”Vår Hembygd 2002” om Spännare-Åkes familj och levnadsöden kantade med tragedier).

Foto: Jan Ottosson

Klicka på skyltarna nedanför så får ni en förstoring av dem som är läsbar.