Informationstavlor

Foto: Jan Ottosson

I början av 1990-talet började föreningen sätta ut informationstavlor vid kulturhistoriskt intressanta platser i bygden. Här presenterar vi några av de över 200 skylttavlor som Kyrkhults Hembygdsförening satt ut.

Bilden till vänster visar en informationsskylt utsatt vid Spännare-Åkes backstugeruin. Bergväggen tjänade som den ena väggen till backstugan (läs vidare i ”Vår Hembygd 2002” om Spännare-Åkes familj och levnadsöden kantade med tragedier).

 

I maj 2022 påbörjades ett projekt att lägga in besöksmål i en karta. I nedanstående karta kan du zooma in det område du är intresserad av och markera punkten. Då visas en textbeskrivning samt i vissa fall foton.

 

Nedan visas ett antal exempel på de skyltar föreningen satt ut. Klicka på skylten så öppnas den i läsbart format.