Kyrkhults Hembygdsförenings historik
Kyrkhults Hembygdsförening bildades 1949.
År 1959 är ett viktigt årtal i föreningens historia.
Då utkom den första årgången av föreningens årsskrift Vår Hembygd.

Samma år fick föreningen en liten ryggåsstuga som varit
båtsmanstorp i en av socknens byar. Stugan inreddes till hembygdsmuseum 1961.

Från början av 1970-talet har föreningen haft en mycket livlig och bred verksamhet.

Bebyggelseinventering påbörjades och har pågått sedan dess.

Gamla vägfornminnen letades upp och restaurerades.
Nära 100 vägfornminnen i form av stenvägvisare, brostyckestenar och milstenar finns bevarade runt om längs de gamla vägarna.

Hembygdsmuséet i gamla Läkarvillan invigdes 1982. Den 7 juli 2019 invigdes en helt ny museibyggnad intill Läkarvillan.

Många bandade och filmade intervjuer har gjorts med äldre kyrkhultsbor.

År 1985 skaffade man den första videokameran. Sedan dess har många filmade dokumentationer av personer och händelser gjorts. Föreningen har sedan 1970-talet anordnat årliga byavandringar och många andra evenemang.

I början av 1990-talet började föreningen sätta ut informationstavlor vid kulturhistoriskt intressanta platser i bygden.
Idag finns cirka 200 sådana skyltar utplacerade.
En särskild Sockenkarta gavs ut för ett antal år sedan, där de flesta skyltar finns utmarkerade.

Som en av de första hembygdsföreningarna i Blekinge tog vår förening år 1989 datatekniken till hjälp i verksamheten.

År 1994 bildades Fornebodastiftelsen. Kyrkhults Hembygdsförening, Olofströms kommun och Blekinge Museum har representanter i stiftelsens styrelse.

Sommaren 2001 invigde föreningen ett nytt museum i den 63 meter långa stenlängan i Vilshult.
Detta museum speglar främst brytningen av diabas, den svarta graniten.

Den digitala tekniken har de senaste åren gjort sitt intåg i föreningen.
Alla de videofilmer som har spelats in från 1985 och framåt är nu digitaliserade och finns i datorn och på DVD, även om en hel del redigeringsarbete återstår att utföra.

Hösten 2002 öppnade hembygdsföreningen sin första hemsida på Internet.

År 2007 lades första delen av den gamla Kyrkhultsfilmen från 1953-1955 över på DVD.
Lagom till julen 2008 var andra delen också klar. Nu finns hela den 2,5 timmar långa sockenfilmen till försäljning på DVD.                          Den nyare Kyrkhultsfilmen från 1965 digitaliserades hösten 2010 och finns också på DVD.

Det mesta av föreningens stora fotoarkiv och ljudarkiv är också också digitaliserat.Cirka fem tusen äldre foton finns nu i en sökbar databas på vår hemsida. I fotoarkivet finns också över 200 identifierade skolfoton.

Vårt stora tidningsklippsarkiv med över 13.000 klipp är skannade och finns tillgängliga på vår hemsida i en sökbar databas.