Bli medlem

Stöd Kyrkhults Hembygdsförening – bli medlem!

Årsavgiften är 80 kr (fr.o.m. 2020) och kan sättas in på något av våra konton:
Bankgiro: 5458-8850
Plusgiro: 10 99 18-3

Har du frågor kring medlemskapet kan du lämpligen kontakta vår kassör Percy Svensson (se kontaktuppgifter under fliken Styrelse).

Välkommen med i föreningen!