Årsprogram 2021

Söndagar 4 juli – 8 augusti. Öppet i hembygdsmuseet kl 13 – 16.

Stenmuseets öppethållande. Se vår hemsida eller Facebook närmare tiden.

Lördag 14 augusti kl 14.00. Byavandring i Kyrkhults samhälle med Jan Ottosson. Samling vid Rönås Skog. (En rundvandring Olofströmsvägen-Parkvägen- Tulseboda Brunn-åter till samlingsplatsen).

Onsdag 25 augusti. Årsmöte i församlingshemmet kl 18.00. Visning av

Lasse Holmkvists TV– program från 1963 ”Mannen i skogen”.

Måndag 11 oktober. Församlingshemmet kl 18.30. Göran Mendys talar över ämnet: Kyrkhult med omnejd under Skånska kriget 1676-1679. Vad berättar arkiven?

Ca 5 december. Den nya Vår Hembygd beräknas komma ut.