Föreningen höll årsmöte den 29 mars 2023

Styrelsen omvaldes i sin helhet och har följande sammansättning:

Ordförande Jan Ottosson, vice ordförande och kassör Percy Svensson, sekreterare Yngve Svensson, samt övriga ledamöterna Jan-Åke Håkansson, Margrethe Petersen, Margareta Skogsgårdh, Ronny Nilsson, Arne Strömberg, Christer Ericsson och Håkan Assarsson.

Till ersättare omvaldes Steve Svensson, Mona Björkman och Kerstin Svensson.

Revisorer: Omval av Anders Gunnarsson och Gunnar Bengtsson.

Årets kulturstipendium ur makarna Hilding och Antonia Karlssons minnesfond tilldelades modellkonstnär Lars Hoberg. Styrelsens motivering: För ett helt unikt och konstnärligt arbete med 2 700 skanenliga modeller av arbetsfordon, bland annat från Kyrkhult.

Föreningen bjöd sedan på kaffe med frallor. Närmare 70 personer deltog i årsmötet. Jan Ottosson presenterade  ett helt nystartat projekt, där gamla boplatser, valvbroar, pestgravplatser, vägfornminnen m.m. nu märks ut på Google Maps karta. Hittills finns över 700 objekt utmarkerade. Närmare info kommer att presenteras efter hand.

Efter kaffet visades godbitar ur hembygdsföreningens värdefulla fotoarkiv.

Kerstin Svensson och Jan Bengtsson lämnade information kring planerna med den lanthandel som förhoppningsvis ska kunna öppnas i höst.

Läs verksamhetsberättelsen för 2022 HÄR.