Årsmöte

 

Föreningen höll årsmöte den 6 april 2022

Styrelsen omvaldes i sin helhet och har följande sammansättning:

Ordförande Jan Ottosson, vice ordförande och kassör Percy Svensson, sekreterare Yngve Svensson, samt övriga ledamöterna Jan-Åke Håkansson, Margrethe Petersen, Margareta Skogsgårdh, Ronny Nilsson, Arne Strömberg, Christer Ericsson och Håkan Assarsson.

Till ersättare omvaldes Steve Svensson, Mona Björkman och Kerstin Svensson.

Revisorer: Omval av Anders Gunnarsson och Gunnar Bengtsson.

Årets kulturstipendium ur makarna Hilding och Antonia Karlssons minnesfond tilldelades Britt-Louise och Ingmar Olofsson. Motivering: För fina insatser inom byggnadsvård och för uppförandet av en tidstrogen kopia av Kyrkhultsstugan.

Föreningen bjöd sedan på kaffe med frallor.

Kvällen avrundades med att Jan Ottosson visade godbitar ur hembygdsföreningens värdefulla filmarkiv.