Årsmöte

 

På grund av Covid-19 kunde inte föreningen hålla något årsmöte under 2020. Den 25 augusti 2021 hölls årsmöte för både 2020 och 2021 i församlingshemmet.

Uppgifter från årsmötet 2021

Styrelsen omvaldes till största delen. Enda ändringen i styrelsen blev att Håkan Assarsson blev ordinarie ledamot (tidigare ersättare). Kjell Arvidsson hade avböjt återval. Styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande Jan Ottosson, vice ordförande och kassör Percy Svensson, sekreterare Yngve Svensson, samt övriga ledamöterna Jan-Åke Håkansson, Margrethe Petersen, Margareta Skogsgårdh, Ronny Nilsson, Arne Strömberg, Christer Ericsson och Håkan Assarsson.

Till ersättare omvaldes Steve Svensson och Mona Björkman, samt nyvaldes Kerstin Svensson.

Revisorer: Omval av Anders Gunnarsson och nyval av Gunnar Bengtsson.

Årets kulturstipendium ur Hilding och Antonia Karlssons Minnesfond delades ut till Britt-Louise och Ingmar Olofsson, Lilla Brödhult.

Föreningen bjöd sedan på kaffe med frallor.

Kvällen avrundades med att filmen ”En man i skogen”, visades. Det är en SVT-film från 1963 med Lasse Holmkvist.