Årsmöte

 

På grund av Covid-19 kunde inte föreningen hålla något årsmöte under 2020. Årsmötet 2021 är planerat till onsdag den 25 augusti kl 18.00 i församlingshemmet.

Uppgifter från årsmötet 2019

Kyrkhults Hembygdsförening höll sitt årsmöte onsdagen den 3 april i församlingshemmet. Cirka 70 personer deltog i mötet.

Hela styrelsen omvaldes, och har följande sammansättning:

Ordförande Jan Ottosson, vice ordförande och kassör Percy Svensson, sekreterare Yngve Svensson, samt övriga ledamöterna Jan-Åke Håkansson, Margrethe Petersen, Margareta Skogsgårdh, Ronny Nilsson, Arne Strömberg, Christer Ericsson och Kjell Arvidsson.

Till ersättare omvaldes: Håkan Assarsson och Steve Svensson samt nyvaldes Mona Björkman.

Revisorer: Omval av Anders Gunnarsson och Ann-Helén Bockman.

Redaktionskommitté: Margareta Skogsgårdh, sammankallande, Jan Ottosson, Ann-Helén Bockman, annonsansvarig, Inger Hansson och Margrethe Petersen.

Stengruppen med ansvar för Stenmuseet: Omval av Thommy Svensson, sammankallande, Margrethe Petersen, Inge Svensson, Johnny Aronsson, Rolf Wyöni, Sven-Bertil Bergdahl, Ronny Nilsson och Steve Svensson.

Identifieringskommitté: Arne Karlsson (sk), Jan Åke Håkansson och Ronny Nilsson.

Arkivkommitté: Yngve Svensson (sk), Margareta Skogsgårdh, Margrethe Petersen och Jan Ottosson.

Fastighetskommitté: Percy Svensson (sk), Arne Strömberg och Kjell Arvidsson.

Utställningskommitté: Christer Ericsson (sk), Margareta Skogsgårdh, Ann-Helén Bockman och Håkan Assarsson.

Festkommitté: Ann-Britt Aronsson (sk), Lillemor Håkansson och Åsa Svensson.

Valberedning: Håkan Björkman (sk), Ann-Marie Strömberg och Ulla Saar.

Årets kulturstipendium ur Hilding och Antonia Karlssons Minnesfond delades ut till Guni-Ann Berggren för mångårigt värdefullt arbete inom Fornebodastiftelsen.

Föreningen bjöd sedan på kaffe med frallor.

Kvällen avrundades med att Åke Giselsson och Ronny Haglund underhöll med sång och musik.