Vilshult

Vilshults arkiv

Vh  1 Program invigning Vilshults Medborgarhus

VH 2 Inbjudan begravningsakt efter Lars Larsson 1892

Vh 3 Förteckning torpruiner Stig Jönsson

Vh 4 Karna Jönssons griftefärd

Vh 5 Inventariebok 1886 Håkan Rundkvists lanthandel mm

Vh 6 Bynotiser 1612- 1837 Maj Britt Sundin

Vh 7 Köpebrev 1910 Lyckås

Vh 8 Godkännande av försäljning Lyckås 1910

Vh 9 Köpebrev Vinkestugan 1916

Vh 10 Kvittens lantmäterikostnad 9/64 mtl 1910 Einar Perssons gård

Vh 11 Gravationsbevis 1911 Einar Perssons gård

Vh 12 Köpebrev 1910 Einar Perssons gård

Vh 13 Fullmakt av Olof Olsson till Per Larsson 1910

Vh 14 Köpebrev 1910 Einar Perssons gård

Vh 15 Stämning som vittne 1916 Emil Olsson och Per Larsson

Vh 16 Debetsedel 1909 Hanna Karlsson

Vh 17 Köpebrev 1912 Söderbergs

Vh 18 Köpebrev 1904 Söderbergs

Vh 19 Inteckning Söderbergs 1906

Vh 20 Auktionsprotokoll skomakaren Håkan Karlsson 1896

Vh 21 Knabatorpet beskrivning

Vh 22 Vinketorpet beskrivning

Vh 23 Påkgården beskrivning

Vh 24 Dumtorpet beskrivning

Vh 25 Elnas torp beskrivning

Vh 26 Avtal sjösänkning 1909

Vh 27 Torpkontrakt 1899 Adamstorpet

Vh 28 Torpkontrakt Söderbergs 1856

Vh 29 Gåvobrev Håkan Karlsson – Eva Jönsdotter

Vh 30 Annons 1918 Johan Jönssons affär

Vh 31 Diverse uppgifter Ragnar Thomasson

Vh 32 Arvskifte 1848 efter Håkan Persson Niskgården

Vh 33 Trolldomsberättelse Maria Andersson Stark Sågmöllestugorna

Vh 34 Vår Hembygd 1961 Osbypannan

Vh 35 Vår Hembygd Mor Karna

Vh 36 Vår Hembygd Vilshults likvagn

Vh 37 Vår Hembygd Chockstympningen

Vh 38 Vår Hembygd Glimtar från 1910-talet

Vh 39 Vilshults Syförening tidningsurklipp

Vh 40 Vilshults båtsmän Maj Britt Sundin

Vh 41 Recept 1924 för fru Olga Bergdal

Vh 42 Vilshults Elektriska Andelsförening handlingar

Vh 43 Auktionsprotokoll Håkan Karlsson 1890

Vh 44 Bouppteckning 1949 efter Bengta Svensson

Vh 45 Bouppteckning 1890 efter Håkan Karlsson

Vh 46 Gravationsbevis 1925 Påkgården

Vh 47 Inteckningsprotokoll 1926 Påkgården

Vh 48 Inteckningsprotokoll 1926 Påkgården

Vh 49 Inteckningsprotokoll 1924 Påkgården

Vh 50 Inteckningsprotokoll 1906 Söderbergs

Vh 51 Köpebrev 1938 Påkgården

Vh 52 Köpekontrakt 1924 Påkgården

Vh 53 Köpekontrakt 1938 lösöre Påkgården

Vh 54 Lagfartsprotokoll 1906 Söderbergs

Vh 56 Lagfartsprotokoll 1924 Påkgården

Vh 57 Lagfartsbevis 1939 Påkgården

Vh 58 Lagfartsbevis 1924 Påkgården

Vh 59 Skuldebrev 1907 Påkgården

Vh 60 Skuldebrev 1880 Påkgården

Vh 61 Skuldebrev 1878 Påkgården

Vh 62 Skuldebrev 1925 Påkgården

Vh 63 Debetsedel 1933 Endro Svensson

Vh 64 Torpkontrakt 1908 Elnas torp

Vh 65 Diverse kvitton Sågmöllejorden samt Medborgarhuset

Vh 66 Provmjölkningsbok Södergården

Vh 67 Elräkningar Sågmöllestugan Ivar Karlsson 1948 – 1951

Vh 68 Elkontrakt Sågmöllestugan

Vh 69 Kristidsleveranser smör och fläsk Sågmöllestugan

Vh 70 Folkbildningskurs 1960 program

Vh 71 Fraktsedel tvättmaskin 1948 Ivar Karlsson

Vh 72 Teckning Vilshults Träförädling

Vh 73 Fakturor till Per Jönsson år 1900

Vh 74 Gränsbestämning Vilshult – Skälmershult

Vh 75 Viktiga datum

Vh 76 55-årsminne, den stora branden

Vh 77 Karta gamla byplatsen

Vh 78 Gods och gårdar 1945

Vh 79 Notiser ur Karlshamns Allehanda 1903

Vh 80 Lagfartsbevis 1893 för Nils Larsson Skräddaretorpet

Vh 81 Lantmäterihandling 1921 Grönadal

Vh 82 Torpkontrakt 1836 Masse Svensson

Vh 83 Kontrakt hälftenbruk Niskgården 1866

Vh 84 Avtal gärdesdelning Niskgården

Vh 85 Avtal återtag del av torpkontrakt Ola Truedsson – Niskgården

Vh 86 Torpkontrakt 1855 GrytsjöMattis torp

Vh 87 Inteckningsprotokoll torpkontrakt GrytsjöMattis torp

Vh 88 Torpkontrakt 1855 Samla Ingas torp

Vh 89 Kontrakt ang stenbrytning Niskgården

Vh 90 Arrendekontrakt Jöns Mattisson – Niskgården

Vh 91 Utdrag ur församlingsbok 1900

Vh 92 Utdrag ur församlingsbok 1910

Vh 93 Flygfoto

Vh 94 Tidningsartikel 1891 den stora branden

Vh 95 Lagfart Niskgården 1869

Vh 96 Kontrakt hälftenbruk Bjäratorpet

Vh 97 Avtal gärdesdelning Södergården – Per Persson Rössjö

Vh 98 Gravationsbevis Niskgården 1901

Vh 99 Handlingar Vilshults kyrkstallar

Vh 100 Konkursauktion 1879 Niskgården

Vh 101 Köpekontrakt 69/4096 mtl 1885

Vh 102 Gärdesdelning 1858 Lars Nilsson Vilshult – Åke Åkesson Kullan

VH 103 Avtal Hälftenbruk Ola Truedsson – Niskgården

Vh 104 Lagfart 69/4096 mtl 1876

Vh 105 Köpeavhandling gammal åbotten Otto Svensson 1923

Vh 106 Arrendeavtal 1874 Niskgården

Vh 107 Gravationsbevis 1879 Einar Perssons gård + Niskgården

Vh 108 Lantmäterihandling Grönalund

Vh 109 Auktion efter Lars Larsson 1892

Vh 110 Auktionsprotokoll 1892 handl Håkan Rundqvists konkurs. 

Vh 111 Tidningsartikel om Kassasläkten

Vh 112 Bouppteckning 1916 virkeshandlare Olof Olsson

Vh 113 Fullmakt att företräda vid arvsskifte efter Anna Andersson

Vh 114 Lantmäterihandling avstyckning tomt Arvid Olofsson 1943