Väghult

Väghults arkiv

Väghult

Vä 1 Halvsekelgammal industri i Väghult Vår Hembygd 1963
Vä 2 Förrättningsprotokoll vägen till Trekanten 1948
Vä 3 Protokoll delning väg Västre marksvägen 1939
Vä 4 Brev från Väghult till Amerika 1925
Vä 5 Bengta Olsson inbjudes till begravningsakt Lars Larsson 1938
Vä 6 Lagfartsbevis 115/8192 mtl Väghult 2:14 för Artur Nilsson
Vä 7 Lagfartsbevis 1910 115/8192 mtl för Oskar Nilsson och Ida Mattsson
Vä 8 Lagfartsbevis 1893 5/128 mtl Väghult för Olof Olsson
Vä 9 Köpekontrakt 1928 Hulda Persson för Tullboms torp
Vä 10 Fyrktalslängd 1898 för Väghults rote
Vä 11 Inteckningsbevis 1927 för 5/128 mtl Väghult 1:7
Vä 12 Köpekontrakt 1888 Carl Svensson för 1/46 mtl
Vä 13 Enskifteshandlingar 1821 Scannas ej
Vä 14 Gränsbestämning år 1747 mellan Väghult – Mörbohult
Vä 15 Ragnar Thomassons anteckningar
Vä 16 Torpförteckning inkl karta
Vä 17 Livsmedelsnämndens beslut 1918 för Ingerd Tullbom
Vä 18 Bouppteckning 1901 efter båtsmannen Magnus Svensson Tullbom
Vä 19 Bouppteckning 1941 efter Ingegerd Olsson Tullbom
Vä 21 Lånehandling 1936 Hulda Persson
Vä 22 Brandförsäkring 1952 Hulda Persson
Vä 23 Jordbruksarbetande Olof Persson kyrkbokföring 1936
Vä 24 Skrivelse till Hulda Perssons sterbhus ang rivning Tullboms torp 1960
Vä 25 Protokoll enl ensittarlagen Tullboms torp 1964
Vä 26 Auktion 1948 hos Bernt Karlsson
Vä 27 Auktionsprotokoll 1909 115/8192 mtl August Jönsson – Oscar Nilsson
Vä 28 Debetsedel 1907 för August Berghult inkl 115/8192 mtl
Vä 29 Lagfartsprotokoll 1910 för 115/8192 mtl Oscar Nilsson
Vä 30 Lagfart 5/128 mtl 1911 för Nils Olsson enl köp 1895
Vä 31 Köpebrev 1/46 mtl John Ivar Olsson 1923
Vä 32 Arvsskifte efter Oscar Nilsson 1942
Vä 33 Inteckningsprotokoll Undantag änkan Botilla Larsdotter 1857
Vä 34 Gravationsbevis 115/8192 mtl år 1910
Vä 35 Gravationsbevis 115/8192 mtl år 1907