Tulseboda Brunn

Tulseboda Brunns arkiv

TbB 1 Läkarvård i Kyrkhult

TbB 2 Köpekontrakt 1880 tomt till Hälsokällan och vid Gårdsjön

TbB 3 Therese Bergman Nordenbergsskolan elevarbete 

TbB 4 Annonssida i tidning 1933

TbB 5 Detaljplan för Tulseboda Brunn

TbB 6 Planskiss över Hälsokällan

TbB 7 Häfte över Stiftelsen Tulseboda Vänner

TbB 8 Broschyr Företagslunch Restaurang Tulseboda Brunn

TbB 9 Tulseboda dagens meny

TbB 10 Hyllning till Blekinge

TbB 11 Annons rekrytering av gäster

TbB 12 Administrativa föreskrifter vid upphandling 

TbB 13 Inteckning livstids nyttjanderätt lägenhet f sjöman Ola Svensson Bolin

TbB 14 Tecknat vykort

TbB 15 Bolagsstämmoprotokoll 1941

TbB 16 Bolagsstämmoprotokoll 1943

TbB 17 Extra bolagsstämmoprotokoll 1939

TbB 18 Bolagsstämmoprotokoll 1898

TbB 19 Sjukintyg 1902 för sjömannen Ola Svensson Bolin

TbB 20 Inbjudan 1900 till Jöns Björnsson för gemensam middag

TbB 21 Dödsintyg 1908 för sjöman Ola Svensson Bolin

TbB 22 Lägenhetskontrakt 1902 för sjöman Ola Svensson Bolin

TbB 23 Brevadress till kund 1918

TbB 24 Förordn 1929 för provinsialläk Fritiof Lindborg som läkare för Brunnen

TbB 25 Köpekontrakt 1880 29/96 mtl för Håkan Olsson

TbB 26 Karta över 121/4800 mtl 1906

TbB 27 Gravationsbevis 1912 för 15/768  mtl

TbB 28 Turisthotellet, fasad  mot norr, samt planritning 2:a vån

TbB 29 Planritning över restaurangbyggnaden

TbB 30 Löneuppgifter för 1930

TbB 31 Gravationsbevis 1930

TbB 32 Lagfartsbevis för 1/192 mantal år 1901

TbB 33 Karta över avstyckning från 1:11 fastigheten 1:74

TbB 34 Arrendekontrakt tomt 1902 för Sissa och Bengta Olsson

TbB 35 Undantagskontrakt 1908 Carl Sibbesson och Olena Oredsdotter

TbB 36 Äganderättsbevis utfärdat 1926

TbB 37 Köpekontrakt 1894 13/9600 mtl Sven Olsson – Tulseboda Brunn

TbB 38 Besiktningsutlåtande elanläggning 1928

TbB 39 Brandbesiktningsprotokoll 1935 Turisthotellet

TbB 40 Gravationsbevis 123/9600 mantal 1890

TbB 41 Prospekt Tulseboda Brunn och Badanstalt

TbB 42 Förslag 1920 på åtgärder för att få Läkarvillan vinterbonad

TbB 43 Skrivelse till kommunen ang bidrag till läkartjänsten

TbB 44 Lagfartsbevis för 323/9600 mantal 1882 Sven Olsson, Karin Nilsdotter

TbB 45 Fasad- och planritning Läkarvillan 1946

TbB 46 Inköp av tomt till Hälsokällan 1891

TbB 47 Gravationsbevis 1912 för 15/768 mantal Nils Karlsson

TbB 48 Byggentreprenadauktion 1897 Läkarvillan

TbB 49 Köpekontrakt 1910 för Bengtsro Sven Bengtsson

TbB 50 Köpekontrakt 1917 Karl Källsson

TbB 51 Kommunfullmäktiges protokoll 1920 ang beslut om stöd till läkaretjänsten

TbB 52 Arrendekontrakt 1919 till byggmästare Ola Andersson odlad jord

TbB 53 Lagfartsprotokoll 1912 köp av 15/768 mtl Nils Karlsson

TbB 54 Taxeringsbevis 1912 för 15/768 mantal

TbB 55 Köpekontrakt Hälsokällan samt vid Gårdsjön 1880

TbB 56 Köpekontrakt 1897 Ola Larsson

TbB 57 Köpekontrakt 1880 1/96 mantal Håkan Olsson

TbB 58 Köpekontrakt 1882 1/96 mantal Håkan Olsson – Tulseboda Brunn

TbB 59 Lagfartsbevis 1880 1/96 mantal Håkan Olsson

TbB 60 Länsstyrelsens resolution 1935 bedriva hotellrörelse Turisthotellet

TbB 61 Besiktningsbevis brandskydd 1935 Turisthotellet

TbB 62 Avlösen undantagsförmåner Karl Sibbesson o Olena Oredsdotter 1912

TbB 63 Arrendeavtal tomt Ola Sällström 1901

TbB 64 Länsstyrelsens resolution 1919 om villkor för hotellrörelse Turisthotellet

TbB 65 Förordn 1930 för provinsialläk Fritiof Lindborg som läkare för Brunnen

TbB 66 Köpekontrakt 1909 för 15/768 mtl Nils Karlsson

TbB 67 Avsöndring av lägenheten Sommarbo 1903

TbB 68 Dödande av inteckning i 1/96 mantal 1924 G W Fåreaus

TbB 69 Köpekontrakt tomt 1903 G W Fåreaus

TbB 70 Köpekontrakt 1891 arrendetomt G W Fåreaus

TbB 71 Köpekontr 1907 1/768 mtl J Ingemansson, Olof Håkansson, Alfr Olsson

TbB 72 Ägostyckning 1897 1/192 mtl Ola Larsson – Tulseboda Brunn

TbB 73 Värdering 1907 av sjuksköterskans möbler i sjukstugan

TbB 74 Inventarier i sjukstugan överlåtes till Tulseboda Brunnsgästers sjukkassa

TbB 75 Inteckning 1885 2260 kr i Jämshögs sparbank

TbB 76 Gravationsbevis 1902 1/96 mantal Tulseboda Brunn

TbB 77 Taxeringsbevis 1912

TbB 78 Taxeringsbevis 1884

TbB 79 Lantm förrättn 1907 27/1280 mtl, 9/3200 mtl, 1/768 mtl Tulseboda Brunn

TbB 80 Styrelseprotokoll 1942 – 1968

TbB 81 Bolagsstämmoprotokoll 1939

TbB 82 Brunnsapotekare 1910 – 1921

TbB 83 Sällskapet Tulseboda Vänners stadga

TbB 84 Apotekare i Olofström

TbB 85 Bolagsstämmoprotokoll 1953 och 1955

TbB 86 Informationstavla över Tulseboda Brunns historia

TbB 87 Analysprotokoll 1939 över vattenkvaliten vid källan

TbB 88 Analyser av vattnet

TbB 89 Teckning av aktier apotekare Härström samt Syster Lydia Larsson

TbB 90 Tulseboda Brunns historia

TbB 91 Knaff, organ för Tulseboda Brunn

TbB 92 von Zeipels brev

TbB 93 Ekonomiska redovisningar från basarer 

TbB 94 Program för Tulseboda brunnsgästers fest för medellösa patienter

TbB 95 Stadgar för Tulseboda brunnsgästers understödskassa

TbB 96 Annons i SDS 1961 fest på Tulseboda Brunn

TbB 97 Matsedel lilla Danssuppén Nils Holmberg

TbB 98 Allmänt annonsblad

TbB 99 Ett 70-årsminne, Christina Nilsson Vår Hembygd 1984

TbB 100 Informationsbroschyr med prislista Vår Hembygd 1960

TbB 101 Tulseboda som smultronställe, en f d gäst berättar Vår Hembygd 1980

TbB 102 Broschyr om hälskällan

TbB 103 Sjukdomar i synnerhet lämpliga för behandling

TbB 104 Om Tulseboda Brunn Vår Hembygd 1963

TbB 105 Kväde vid basar av lektor Söderberg

TbB 106 Avtal om överlåtelse pengar från Tulseboda badanstalts fattigkassa 1902

TbB 107 Från soareer 1890 avsatta medel till järnsängar

TbB 108 Protokoll 1915 med delägarna i Tulseboda Brunnsgäster sjukkassa

TbB 109 Styrelseprotokoll 1915 med Tulseboda brunns- och badhusaktiebolag

TbB 110 Extra bolagsstämma 1905 med anledning av nybygge av turisthotell

TbB 111 Tulseboda Brunn 75 år, en tillbakablick

TbB 112 Inskrivningsbiljett 1901 Hanna Håkansson Slagesnäs

TbB 113 Recept på behandling och brunnsdrickning

TbB 114 Broschyr för säsongen 1940

TbB 115 Affisch

TbB 116 Hälsoregler i Tulseboda, en parodi