Stora Brödhult

Stora Brödhult

Stora Brödhult
Sb 1 Arvingar efter Petter Nilsson genom testamentsbevakning 1928
Sb 2 Brevkuvert från Danmark till Olivia Bengtsson
Sb 3 Bouppteckning 1921 efter Johan Jönsson
Sb 4 Anteckningar gjorda av Ragnar Thomasson
Sb 5 Stora Brödhults historia samt mordet 1722 , Vår Hembygd 1961
Sb 6 Beskrivning om byn av Ragnar Thomasson
Sb 7 Verk av Urshultsmålare finns i Stora Brödhult, Ragnar Thomasson
Sb 8 Om riksdagsman Måns Persson av Ragnar Thomasson
Sb 9 Inbjudan till begravning dotteer till Ola Nilsson
Sb 10 Om milstenen i Brödhult av Ingrid Olsson
Sb 11 En gammal huskonstruktion skissad av Ingrid Olsson
Sb 12 En gammal stenbro
Sb 13 Arvskifte 1900 efter Ellen Hansson inkl fullmakter från Amerika
Sb 14 Lån torpare Olof Persson 1913
Sb 15 Köpekontrakt 1911 Bengt Svensson område av 7/72 mantal
Sb 16 Torpkontrakt för Bengt Svensson 1905
Sb 17 Torpkontrakt 1884 Sven Andersson
Sb 18 Inteckning torpkontrakt Sven Andersson
Sb 19 Släktutredning riksdagsman Måns Persson
Sb 20 Begravningsinbjudan Bengta och Ola Olssons barn Hilda och Alfred
Sb 21 Begravningsinbjudan 1899 Elna Hansson