Snöfleboda

Snöflebodas arikv

Sb 1 Bynotiser

Sb 2 Inbjudan vigselakt 1918 Anna Svensson och Martin Persson

Sb 3 Recept 1908 Ingar Olsson

Sb 4 Lagfart för Ola Jönsson d ä och Inga Olsson Snöfleboda 1/384 mtl

Sb 5 Inbjudan vigsel Ernst Nilsson och Hilma Karlsson 1926

Sb 6 Lagfart inkl köpehandling 1/384 mtl Ola Jönsson och Inga Olsson

Sb 7 Lagfart inkl köpehandling 1/384 mtl Bengta Bohlin

Sb 8 Köpekontrakt 1/384 mtl Ola Jönsson d ä och Inga Olsson

Sb 9 Köpekontrakt 1930 1/384 mtl August och Hanna Nilsson

Sb 10 Handlingar ang stavning av bynamnet

Sb 11 Köpekontrakt 1893 torp August Johansson

Sb 12 Torpkontrakt 1900 Karl Ekström

Sb 13 Förmyndarskapsräkning Amund Danielssons barn 1861

Sb 14 Hemmansaffärer och släktredogörelser

Sb 15 Auktionsinrop Ola Nilsson

Sb 16 Stämning 1850 för obetald lön vid brobygge

Sb 17 Rättegångsprotokoll torpare Håkan Jönsson och Ingrid Nilsdotter1862

Sb 18 Inteckning Karna Nilsdotter

Sb 19 Levnadsberättelse Karolina Magnidotter

Sb 20 Inteckning torpare Amund Danielsson 1845

Sb 21 Torpkontrakt 1866 Truls Johnsson

Sb 22 Köpekontrakt torp 1845 Amund Danielsson

Sb 23 Köpekontrakt 1902 August Ekström

Sb 24 Torparkontrakt Sågmölletorpet flera tillfällen

Sb 25 Undantagskontrakt 1832 Karna Nilsdotter

Sb 26 Forna tiders åldringsvård, artikel i Vår Hembygd 1960

Sb 27 En emigrant, artikel i Vår Hembygd 1961

Sb 28 Förteckning över ruiner av Inge Svensson

Sb 29 Förteckning över ruiner av Inge Svensson

Sb 30 Bynotiser av Maj Britt Sundin

Sb 31 Försäljning av båtsmanstorpet

Sb 32 Auktionsprotokoll 1858 Sågmölletorpet

Sb 33 Gravationsbevis 1924 lägenheten Dammen

Sb 34 Köpekontrakt 1917 Bernt Jönsson 3/64 mtl Dammen

Sb 35 Lagfartsprotokoll 1905 Dammen Per Håkansson

Sb 36 Lagfartsprotokoll Dammen Endro Svensson

Sb 37 Köpekontrakt Håkanpersatorpet Ludvig Olsson

Sb 38 Köpebrev 1938 Alvar Karlsson 1/160 mtl

Sb 39 Lagfartsbevis 1945 1/160 mtl

Sb 40 Inteckning i 1/160 mtl 1925

Sb 41 Gravationsbevis 1/160 mtl 1931

Sb 42 Brev angående kvarnen 1911

Sb 43 Auktionsprotokoll 1892 bonden Sone Olsson