Slätten

Slättens arkiv

Sn  1 Resolution 1742 Farabolsvägen

Sn   2 Beskrivning gård och torp

Sn   3 Köpebrev 1753 Slättens gård

Sn   4 Inteckning undantagskontrakt 1881 Hanna Jönsdotter

Sn   5 Torpkontrakt 1893 Jöns Bengtsson

SN   6 Stängseldelning Slätten – Vilshult

Sn   7 Köpekontrakt 1848 Råsatorpet

Sn   8 Inteckning undantagskontrakt 1826 Hans Nilsson

Sn   9 Stängseldelning 1858 Slätten – Brännarebygden

Sn 10 Köpekontrakt 1881 ¼ mtl Per Larsson Södra Slättens gård

Sn 11 Inteckning 1843 Södra Slättens gård

Sn 12 Båtsmanskontrakt 1836 Carl Persson

Sn 13 Stängseldelning 1822 Slätten – Höghult

Sn 14 Avtal om Hålldammen 1853

Sn 15 Förmyndarskapsprotokoll  efter båtsmannen Carl Dahl 1883

Sn 16 Lagfart 1881 Per Larsson Södra Slättens gård

Sn 17 Torpkontrakt Jöns Bengtsson 1919

Sn 18 Torpkontrakt 1841 Anders Bengtsson

Sn 19 Köpekontrakt 1826 Hans Hansson Södra Slättens gård

Sn 20 Torpkontrakt Råsatorpet 1801 Sven Nilsson

Sn 21 Arvsskifte torparen Anna Nilsdotter 1857

Sn 22 Inteckningsprotokoll 1910 Södra Slättens gård

Sn 23 Ränta på hypotekslån Håkan Hansson

Sn 24 Stängseldelning Slätten – Brännarebygden 1858

Sn 25 Förmyndare för Bengt Bengtsson son Jöns 1857

Sn 26 Köpekontrakt Råsatorpet 1848

Sn 27 Torpkontrakt 1884 Sven Bengtsson

Sn 28 Undantagskontrakt Sven Nilsson Råsatorpet 1832

Sn 29 Torpkontrakt Bengt Bengtsson 1854

Sn 30 Ansökan om tillstånd brännvinsbränning Gisel Åkesson 1853

Sn 31 Överenskommelse om kvarnen 1792

Sn 32 Inteckningsprotokoll 1840 Hans Hansson Södra Slättens gård

Sn 33 Auktion 1845 Södra Slättens gård samt äktenskapsförord

Sn 34 Utdrag ur inteckningsprotokoll Råsatorpet

Sn 35 Domared av Per Larsson 1893

Sn 36 Bouppteckning 1901 efter Hanna Jönsson

Sn 37 Bouppteckning 1903 efter Hanna Giselsson

Sn 38 Arvsskifte1904 efter Hanna Jönsson och Hanna Giselsson

Sn 39 Redogörelse förmyndarskap Gisel Åkesson 1862

Sn 40 Taxeringsbevis 1881 Södra Slättens gård

Sn 41 Bouppteckning efter Anna Nilsdotter 1857

Sn 42 Inteckning 1844 Södra Slättens gård

Sn 43 Ansökan 1852 om tillstånd brännvinsbränning Gisel Åkesson

Sn 44 Stämning på Gisel Åkesson 1856 utebliven lön

Sn 45 Taxering brännvinsredskap 1850 Södra Slättens gård

Sn 46 Auktionsprotokoll efter Hanna Giselsson och Elna Jönsson

Sn 47 Kommunalskatt 1890 Hanna Jönsdotter

Sn 48 Domstolsprotokoll brännvinsbränning Gisel Åkesson 1857

Sn 49 Avgift för brännvinsbränning Gisel Åkesson 1855

Sn 50 Erbjudan om mark för kyrka och begravningsplats Gisel Åkesson

Sn 51 Räkning till Gisel Åkesson 1869 från Håkan Rundqvist

Sn 52 Ansökan 1852 brännvinsbränning Gisel Åkesson

Sn 53 Redogörelse förmyndarskap 1865 Gisel Åkesson

Sn 54 Inteckning 1843 Södra Slättens gård

Sn 55 Undantagskontrakt Hans Hansson 1826

Sn 56 Undantagskontrakt Hans Hansson 1856

Sn 57 Inteckning 1840 Södra Slättens gård

Sn 58 Avtal om nybyggnad uthuslänga Södra Slättens gård 1856

Sn 59 Avtal om brännvinsbränning Södra Slättens gård 1854

Sn 60 Stämning brännvinsbränning 1856 Gisel Åkesson

Sn 61 Stängseldelning Nils Svensson – Gisel Åkesson 1858

Sn 62 Förmyndarskapsprotokoll 1847 Hans Hanssons barn

Sn 63 Snapphaneberättelse

Sn 64 Uppfyllande av borgensförbindelse skuld torpare Sven Johansson 1869

Sn 65 Carl Jönsson och Gisel Åkesson

Sn 66 Husförhörslängd 1896 – 1906

Sn 67 Husförhörslängd 1907- 1917

Sn 68 Lagfart 1901 för Hans Jönsson och Johanna Åkesson 1/32 mtl

Sn 69 Torpkontrakt 1860 Jöns Hansson

Sn 70 Brukningsrätt mosse Jöns Hansson 1885

Sn 71 Inteckning torpkontrakt i Norra Slättens gård Jöns Hansson

Sn 72 Köpekontrakt Hans Jönsson och Johanna Sällström 1899

Sn 73 Gravationsbevis 1935 för Slätten 1:7

Sn 74 Köpekontrakt skog Åke Sällström – Åke Persson 1898

Sn 75 Dödad inteckning 1907 Åke Sällström

Sn 76 Köpekontrakt 1931 Brännarebygden 3/256 mtl Hans Jönsson

Sn 77 Avtal om mosse 1885 och 1895 Jöns Hansson

Sn 78 Gravationsbevis Norra Slättens gård 1896

Sn 79 Lagfart 1896 1/32 mtl Åke Sällström

Sn 80 Inteckning 1870 Jacob Jönsson och 1877 Åke Sällström

Sn 81 Gravationsbevis Slätten 1:19 1936

Sn 82 Kommentarer från Stig Jönsson

Sn 83 Bynotiser

SN 84 Utdrag ur Gods och gårdar

Sn 85 Båtsman Dahl *

Sn 86 Lantmäterihandling inlösen Darlins torp

Sn 87 Köpekontrakt torp Håkan Hansson 1900 

Sn 88 Testamente 1833 Bengt Carlsson och Katarina Svensdotter

Sn 89 Inbjudan begravningsakt för Per Larsson 1937