Slagesnäs

Slagesnäs arkiv

Ss 1 Rättegång 1686 ang mord på piga Karna Olofsdotter

Ss 2 Besiktning skolhusbygget år 1903

Ss 3 Bynotiser Maj Britt Sundin inkl båtsmän

Ss 4 Förteckning över ruiner av Inge Svensson Vår Hembygd 1978

Ss 5 Kassabok för Slagesnäs fattigvårdsrote 1916 – 1920

Ss 6 Sägner från Slagesnäs

Ss 7 Lagfartsbevis 1890 för 17/512 mtl Jöns Jönsson

Ss 8 Inbjudan vigselakt 1910 mellan Bernt Frid och Emma Jönsson

Ss 9 Inbjudan vigselakt 1914 mellan Sven Johansson och Bengta Svensson

Ss 10 Inteckning torpkontrakt Johannes Mull år 1892

Ss 11 Inteckning undantag för Håkan Andreasson och Bengta Larsdotter 1882

Ss 12 Undantagskontrakt 1844 för Carl Åkesson och Bengta Trulsdotter

Ss 13 Köpekontrakt del av skoltomt 1931

Ss 14 Mordet på Nils Månsson 1843, rättegångsprotokoll

Ss 15 Sägen om jättarna Vår Hembygd 1977

Ss 16 Köpekontrakt torp säljare torpare Sven Salomonsson

Ss 17 Torpkontrakt 1875 för Jöns Larsson och Johanna Svensdotter

Ss 18 Torpkontrakt 1878 för Håkan Andreasson

Ss 19 Lagfart 1882 84/1952 mtl Håkan Andreasson samt Sven Håkansson

Ss 20 Köpekontrakt 1880 Håkan Andreasson m transport till Sven Håkansson

Ss 21 Betalning för gamla skolhuset år 1903

Ss 22 Lantmäterikarta ägostyckning 1911

Ss 23 Inteckning undantag Håkan Andreasson

Ss 24 Bynotiser

Ss 25 Delningsbeskrivning Laga Skifte 1836

Ss 26 Fullmakt till Sven Olander som ombud för Anders Johnsson i Amerika

Ss 27 Gamla berättelser från Slagesnäs

Ss 28 Auktion på Johannes Mulls torp 1894

Ss 29 Förteckning över elever 1879 Slagesnäs skola

Ss 30 Båtsman Berggren om enskiftet i Slagesnäs samt Slagesnäsvisan

Ss 31 Ett båtsmanskontrakt Vår Hembygd 1980

Ss 32 Slagesnäs i dikt och prosa Vår Hembygd 1970

Ss 33 Ormhat i Slagesnäs Vår Hembygd 1979

Ss 34 Lapp-Olan Vår Hembygd 1978