Skrubbeboda

Skrubbebodas arkiv

Skrubbeboda
Sk 1 Gårdsarkivet Skrubbeboda gård Karl Granfors, Vår Hembygd 1974
Sk 2 Utdrag ur dagbok 1852 – 1892 Skrubbeboda gård, Vår Hembygd 1975
Sk 3 Fyra seklers bönder på Skrubbeboda gård Karl Granfors, Vår Hembygd
Sk 4 Båtsmän på Skrubbeboda Vår Hembygd 1976
Sk 5 Dikter vid Bengta Nilsdotters bortgång av maken Ola Olsson
Sk 6 Undantagskontrakt för Ola Olsson den äldste 1836
Sk 7 Bynotiser nedtecknade av Ragnar Thomasson
Sk 8 Släkttavla Skrubbeboda gård
Sk 9 Familjefoto
Sk 10 Begravningsinbjudan 1907 Sara och Reinhold Johanssons so Torsten
Sk 11 Begravningsinbjudan 1910 Sara och Reinhold Johanssons son Sixten
Sk 12 Torp mm inkl karta
Sk 13 Husförhörslängd 1906 – 1936 familjen Reinhold Johansson Scannas ej
Sk 14 Karta över byn med beskrivning
Sk 15 Beskrivning till ekonomisk karta för 1917
Sk 16 Skrubbeboda skolas undervisning och elevantal 1886
Sk 17 Arvskifte 1901 efter Ola Olsson
Sk 18 Gåvobrev 1866 skolhustomten
Sk 19 Bouppteckning 1869 efter Bengta Nilsdotter Skrubbeboda gård
Sk 20 Undantagskontrakt 1836 med renskrivning Ola Olsson
Sk 21 Äktenskapsförord 1841 Hanna Olsdotter – Ola Svensson