Skälmershult

Skälmershults arkiv

Sh   1 Gränsdragning 1805 Skälmershult – Vilshult

Sh   2 Auktionsprotokoll Karl Eriksson 1879

Sh   3 Inga Svensdotter stämmer hennes barns förmyndare 1866

Sh   4 Gravationsbevis 55/1024 mtl 1878

Sh   5 Inteckningsprotokoll 1876 uti 55/1024 mtl

Sh   6 Förmynderskapsredogörelse Per och Sven Svensson 1868

Sh   7 Förmynderskapsredogörelse Per och Sven Svensson 1877

Sh   8 Karta över byvandring 1999

Sh   9 Auktionsprotokoll Sven Svensson 1893

Sh  10 Auktionsprotokoll 1894 bonden Sven Svensson delvis

Sh  11 Domstolshandlingar tvist Ola Johnsson – John Persson

Sh  12 Gamla anteckningar av Bernt Svensson 

Sh 13 Träullsfabriken, tidningsartikel 1926