Röshult

Röshults arkiv

Röshult
Rö 1 Bynotiser av Maj Britt Sundin Scannas ej
Rö 2 Gubb Olas stuga en teckning med berättelse
Rö 3 Ola Johnssons härkomst
Rö 4 Torpkontrakt 1859 Johannes Sträng
Rö 5 Köpekontrakt 1905 båtsmanstorpet August Magnusson
Rö 6 Transport av kontrakt
Rö 7 Gravationsbevis 1898 53/1152 mantal Johan Danielsson
Rö 8 Köpekontrakt 1905 båtsmanstorpet August Magnusson
Rö 9 Torpkontrakt 1881 Sven Svensson
Rö 10 Delningsbeskrivning Laga Skiftet 1830 Scannas ej
Rö 11 Bouppteckning 1933 efter Johan Persson
Rö 12 Brev till Olof Johansson 1923
Rö 13 Frisedel 1894 för Olof Johansson
Rö 14 Inskrivningssedel 1928 Artur Johansson
Rö 15 Brev 1925 till Olof Johansson från Egnahemsnämnden
Rö 16 Uppskovssedel 1893 för Olof Johansson
Rö 17 Brev 1923 till Olof Johansson
Rö 18 Brev om Olof Johansson 1923
Rö 19 Häradsrättens utslag i mål mellan Olga Olofsson och Martin Olsson
Rö 20 Brev 1915 till Olof Johansson från Måns Ingvarsson
Rö 21 Skrivelse 1925 till tingsrätten ang tvist om fastighetsköp Olga Olofsson
Rö 22 Naturläkaren Gamma Jössen av Ernst Nilsson Vår Hembygd 1963
Rö 23 Trillingar födda 1872 Vår Hembygd 1977
Rö 24 Bynotiser av Ragnar Thomasson
Rö 25 Byvandring 1981
Rö 26 Auktionsprotokoll 1897 hos lantbr Bernt Nilsson
Rö 27 Auktionsprotokoll 1885 hos lantbr Olof Olsson
Rö 28 Förnyad inteckning 1904 i 463/2304 mantal Jöns Johnsson
Rö 29 Häradsrättens utslag 1873 i mål mellan Måns Svensson och Per Olsson
Rö 30 Domboksprotokoll 1873 i mål mellan Jöns Svensson och Per Olsson
Rö 31 Polisprotokoll 1937 kollision mellan buss och personbil
Rö 32 Gårdar och torp inkl karta
Rö 33 Debetsedel 1901 för torpare Olof Olsson
Rö 34 Utlösen arv 1781 Sissa Håkansdotter
Rö 35 Låneförbindelse 1925 Jämshögs sparbank – August Olsson
Rö 36 Lagfartsprotokoll 1924 med köpebrev för August Olsson
Rö 37 Inventarieförteckning vid hemmanshandel 1939 Sven Johan Persson
Rö 38 Lagfartsbevis 1884 för 52/768 mtl Ola Johnsson
Rö 39 Brandförsäkring 1917 för Olof Svensson
Rö 40 Inteckningsprotokoll 1875 P Palmström Karlshamn – Nils Olsson
Rö 41 Förnyad inteckning 1916 utfärdad 1888 av Ola Johnsson
Rö 42 Köpebrev 1939 59/768 mtl Sven Johan Persson
Rö 43 Köpebrev 1924 59/768 mtl August Olsson
Rö 44 Debetsedel kommunalutskylder 1943 Emma Svensson
Rö 45 Gravationsbevis 59/768 mtl 1888
Rö 46 Arvskifte efter Karolina Olsson 1938
Rö 47 Dopet i Nätsjön Vår Hembygd 1978