Rönhult

Rönhults arkiv

Rh 1 Bokarna i Rönhult

Rh 2 Snapphanarna i Rönhult

Rh 3 Frejdebetyg änkan Elna Jönsson 1907

Rh 4 Betalning skatt torpare Carl Bengtsson

Rh 5 Ragnar Thomasson redogörelse över byn

Rh 6 Rönhult i flydda dagar av Bo Björklund

Rh 7 Husförhörslängd 1896 – 1906

Rh 8 Husförhörslängd 1906 – 1918

Rh 9 Bouppteckning efter torparen Nils Björnsson 1890

Rh 10 Inteckning undantag Bengt Johnsson 1856