Rönåsa

Rönåsas arkiv

Ra 1 En ful byk och Kitteln i Rönås bränneri Vår Hembygd 1979

Ra 2 Dansebacken i Rönås Vår Hembygd 1979

Ra 3 Boteträdet i Rönåsa Vår Hembygd 1978

Ra 4 Köpkontrakt ¼ mtl 1850 Jöns Olsson

Ra 5 Undantagskontrakt 1850 Thomas Thomasson

Ra 6 Inskrivningsbok Johan Alfred Bengtsson

Ra 7 Anteckningar av Ragnar Thomasson

Ra 8 Bystämmoprotokoll 1885 – 1926

Ra 9 Farmors skärv

Ra 10 Thomas Simonssons släkt

Ra 11 Köpkontrakt 1846 Lars Carlsson, Hanna Håkansdotter

Ra 12 Gräns mellan byar

Ra 13 Protokoll Laga Skifte 1932 för Rönåsa 2:2 med karta

Ra 14 Bynotiser

Ra 15 Torpkontrakt 1864 Jöns Nilsson, Bengta Eriksdotter

Ra 16 Lagfartsbevis 1917 för ¼ mtl Johan Jönsson och Hanna Olsson

Ra 17 Lagfartsbevis 1935 Sågmöllebacken Johan Jönsson

Ra 18 Lagfartsprotokoll med köpebrev ¼ mtl Johan Jönsson, Hanna Olsson

Ra 19 Lagfartsbevis 1896 1/16 mtl Johan Jönsson

Ra 20 Köpebrev ¼ mtl 1899 för Johan Jönsson

Ra 21 Lagfartsbevis 1895 1/16 mtl för Märta Larsdotter och barn

Ra 22 Inteckning 1899 i ¼ mtl Jöns Svensson

Ra 23 Inteckningsprotokoll 1876 ¼ mtl Ola Bengtsson

Ra 24 Lagfart 1869 5/32 mtl Olof Eriksson

Ra 25 Gravationsbevis 1876 ¼ mtl Ola Bengtsson, Elna Carlsdotter

Ra 26 Inteckningsprotokoll 1905 ¼ mtl Jöns Svensson, Svenborg Svensson

Ra 27 Torpkontrakt 1846 Erik Eriksson, Sissa Håkansdotter m transport 1875

Ra 28 Indrivning åbon Sven Jönsson 1886

Ra 29 Torpkontrakt 1846 Erik Eriksson, Sissa Håkansdotter

Ra 30 Undantagskontrakt 1899 Jöns Svensson

Ra 31 Inteckningsprotokoll 1891 Håkan Svensson

Ra 32 Stämning Listers Häradsrätt 1895 Jöns Svensson

Ra 32 Undantagskontrakt 1850 Elna Nilsdotter

Ra 33 Köpekontrakt ¼ mtl Rönåsa 1:5 samt Sågmölleplan 1:1 1935

Ra 34 Bouppteckning 1924 efter Jöns Svensson

Ra 35 Bouppteckning 1926 efter Hanna Jönsson

Ra 36 Bouppteckning 1924 efter Ola Eriksson

Ra 37 Bouppteckning 1926 efter Elna Eriksson

Ra 38 Räkning på lån Jöns Olsson 1872 – 1891

Ra 39 Undantagskontrakt 1881 Ola Olsson

Ra 40 Undantagskontrakt 1876 Elna Nilsdotter

Ra 41 Auktion 1891 hos Ola Svensson

Ra 42 Sökning lagfart 1870 3/16 mtl Åke Sällström

Ra 43 Torpkontrakt 1869 Per Mattsson

Ra 44 Brev 1984 från Albert Johnsson i Amerika

Ra 45 Karta över gränserna till 1/32 mtl 1914

Ra 46 Beskrivning över enskiftet

Ra 47 Testamente 1883 Lars Nilsson, Elna Eriksdotter

Ra 48 Debetsedel 1888 Jöns Peter Jonasson

Ra 49 Listers Dombok, båtsman Åbrandt stämmer hustrun Hanna Eriksdotter

Ra 50 Bouppteckning 1889 efter Kjersta Larsdotter

Ra 51 Redovisning auktion 1894 hos P Olsson

Ra 52 Auktion 1903 husmannen Jöns Pettersson

Ra 53 Stämning 1882 äktenskapsskillnad båtsman Åbrandt – Hanna Eriksdr

Ra 54 Båtsmanskontrakt 1886 Bengt Eriksson Rönman

Ra 55 Auktionsprotokoll 1907 efter husägaren Ola Persson

Ra 56 Debetsedel 1890 Johanna Bengtsdotter

Ra 57 Inteckning undantantagskontrakt 1850 Jeppe Persson