Övriga arkiv

Allmänna föreningars arkiv
Allmänna föreningar
Afr 1             Kyrkhults Bygdeteater protokoll
Afr 2             Kyrkhuts Folkets Hus stadgar Scannas ej
Afr 3             Avd 1431 N.O.V. inbjuder till fest med bl a Alnitruppen
Afr 4             Bazar-visa Logen Klippfästet, Hemsjö

Byarnas arkiv
Byarna
Bya 1            Kyrkhults sockens byar 1563

Företagsarkiv
Företag
Ftg 1            Handelskalender 1885 Hovmansbygd
Ftg 2            Kalender över Skåne och Blekinge
Ftg 3            Stenindustrin Farabol – Holje en sammanställning
Ftg 4            T H Fredrikssons Bageri
Ftg 5            Faktura Vilshults Träförädling
Ftg 6            Rönås Fabriker
Ftg 7            Firma Allmekano Hallandsboda
Ftg 8            Aktiebrev Hemsjö Kraft AB
Ftg 9            Aktiebrev Sölvesborg-Olofström-Elmhults Järnvägs AB
Ftg 10          Osby Pannan
Ftg 11          Hilding Karlssons Lastbilsåkeri
Ftg 12          Olofströmsmässan 1946
Ftg 13          Sven Karlssons Ateljeer
Ftg 14          Ritning 1936 över Kyrkhults Kooperativa
Ftg 15          Kassakvitto 1949 från W M Karlssons
Ftg 16          Prislista omkring 1890 från F A Mattssons trävaruhandel Hovmansbygd
Ftg 17          Ransoneringskort restaurang matfett
Ftg 18          Adresslapp från Johan Jönsson Vilshult
Ftg 19          Reklamblad Isidor 25 år Scannas ej
Ftg 20          Brevpapper Kärregård & Co Kyrkhult
Ftg 21          Verksamhetsberättelse Kyrkhults Kooperativa 1918 – 1929 Scannas ej
Ftg 22          Konsum Kyrkhult 1918 – 1995 Scannas ej
Ftg 23          Kuvert och fakturablad Gösta Sällströms Bilverkstad Scannas ej
Ftg 24          Fakturablad Kyrkhults Möbelindustri Olle Andersson Scannas ej
Ftg 25          Faktura 1919 från Per Jönssons Kyrkhultsfilial
Ftg 26          Ransoneringskort med fack Scannas ej
Ftg 27          Arbetsrapport Gösta Sällström Scannas ej
Ftg 28          Sparbanksbok handlanden Alfred Johansson Kyrkhult Scannas ej
Ftg 29          2 fakturor 1903 till handlande Alfred Johansson Kyrkhult
Ftg 30          Bruksanvisning för behandling av COMET-akumulatorer COMET- Radio
Ftg 31          Program för 2 stora Kinematografiska föreställningar Einar Westergren
Ftg 32          Prislistor för radiomottagare Einar Westergren
Ftg 33          Löpsedel 1999 urmakare Uno Johansson stänger efter 66 år Scannas ej
Ftg 34          Per Johnsson Manufaktur, Speceri- & Diversehandel Hemsjö
Ftg 35          Försäljningsbevis för producent av lantsmör Oskar Nilsson
Ftg 36          Tidningsannonser från Kyrkhult samt beskrivning av Kyrkhultsbygden
Ftg 37          Ransoneringsschema 1945
Ftg 38          Ransoneringskalender 1941
Ftg 39          Julskyltning i Kyrkhult år 2000
Ftg 40          Följesedel Ebbemåla Låd- och Torvströfabrik
Ftg 41          God Jul & Gott Nytt År Johan Jönsson Vilshult
Ftg 42          Kyrkhults sparbank 1942 med huvudmän
Ftg 43          Betalningskvitto Parant
Ftg 44          Sammandrag av Kyrkhults sparbanks räkenskaper 1920

Författararkiv
Författare
Ffe 1             Verser av Gerda Thörnqvist

Hembygdsföreningens arkiv
Hembygdsföreningen
Hbf 1            Karta Kyrkhultsbygden med sevärdheter
Hbf 2            Riksantikvariatets inventering Kyrkhults socken
Hbf 3            Riksantikvariatets inventering Jämshögs socken Scannas ej

Hjälp- och försvarsföreningars arkiv
Hjälp- och försvar
Hfr 1             Historik Kyrkhults Röda Kors

Idrottsarkiv
Idrott
Idt 1              Kyrkhults Sportklubb 1930 – 1980 Scannas ej
Idt 2              Kyrkhults Sportklubbs julblaska 1934 Scannas ej
Idt 3              Kyrkhults Sportklubbs stadgar Scannas ej
Idt 4              Program Kyrkhults Sportklubb invigningstävlingar 1937

Jordbrukets arkiv
Jordbruket
Jbt 1             Kyrkhults Tjurförenings handlingar Scannas ej
Jbt 2             Föreningen Flisintressenters handlingar Scannas ej
Jbt 3             Avräkningsnota mjölk Gränums Mejeri 1947 Scannas ej
Jbt 4             Svalöfs utsädeskatalog 1935 Scannas ej
Jbt 5             Räkenskaper 1909 – 1912 för Kyrkhults motortröskförening

Kommunikationsarkiv
Kommunikation
Kom 1          Anton Nilsson Kyrkhult, hans liv som dräng, rallare och vägmästare
Kom 2          Vägmärken, Svensk författningssamling 1951 Scannas ej
Kom 3          Vägnamnsadresser
Kom 4          Checkningslista vägmärkesåtgärder vid högertrafikomläggningen
Kom 5          Vägbeläggningsreparationskurs Scannas ej
Kom 6          Yrkesförarna inför trafikomläggningen Scannas ej
Kom 7          Förbättring av gator i Kyrkhult och Vilshult, beskrivning och ritningar
Kom 8          Busstidtabell 1953 Ryd – Hjortnabben – Farabol – Kyrkhult
Kom 9          Turlista 1953 för Skogsgårds Omnibustrafik
Kom 10        Entreprenadupphandling bro över Bymålaån 1935
Kom 11        Söndagskörlicens för bil
Kom 12        Protokoll 1932 inför vägföretag Levershult – Dalanhult, Vilshult –Örkened
Kom 13        Turlistor 1944, 1965 och 1966 för Skogsgårds Omnibustrafik
Kom 14        Svensk Omnibustidning 6/80 med reportage om Skogsgårds Scannas ej
Kom 15        Handlingar från järnvägsföreningen 1067 Scannas ej

Konstnärers arkiv
Konstnärer
Knr 1            Bonadsmålare Sven Abrahamssons släkt

Kyrkhults kommunarkiv
Kyrkhults kommun
Kkn 1           Budgetredovisning för år 1959 Scannas ej
Kkn 2           Budgetredovisning för år 1960 Scannas ej
Kkn 3           Budgetredovisning för år 1963 Scannas ej
Kkn 4           Utgifts- och Inkomsstat för år 1965 Scannas ej
Kkn 5           Utgifts- och inkomststat för år 1966 Scannas ej
Kkn 6           Förteckning över samtliga förtroendevalda i kommunen
Kkn 7           Utdrag ur sockenstämmoprotokoll 1869 – 1892 Scannas ej
Kkn 8           Länsstyrelsens beslut utdelning av mjöl och mejeriprodukter 1940
Kkn 9           Skogsbrandordning för Kyrkhults kommun 1939 Scannas ej
Kkn 10         Kommunens budget 1926
Kkn 11         Kommunens budget 1926
Kkn 12         Kyrkhults kommuns brevpapper
Kkn 13         Utdrag ur sockenstämmoprotokoll 1877 – 1889
Kkn 14         Hälsovårdsordning för Kyrkhults kommun 1950 Scannas ej
Kkn 15         Brandordning för Kyrkhults kommun 1946 Scannas ej
Kkn 16         Skattekronor mm 1949 – 1958 Ragnar Thomasson Scannas ej
Kkn 17         Jämshögs sockenindelning 1855
Kkn 18         Jämshögs och Näsums församlingars fattigvårdsreglemente 1835
Kkn 19         Fjärdingsmän i Kyrkhults socken 1869 – 1898
Kkn 20         Restlängd 1878 över obetalda kommunalutskylder
Kkn 21         Kommunallängd 1904 Scannas ej
Kkn 22         Fyrktalslängd 1890 Scannas ej
Kkn 23         Taxeringslängd över inkomstbevillning 1880 Scannas ej
Kkn 24         Skogsaccislängd 1948 Scannas ej
Kkn 25         Uppbördslängd 1905 över brandstodsavgifter Scannas ej
Kkn 26         Mantalslängd 1791 Scannas ej
Kkn 27         Broschyr över Kyrkhults kommun 1950-talet

Kyrkhults kyrkoarkiv
Kyrkoarkiv
Kka 1           Likvagnsnota för 1922
Kka 2           Katalog över gravvårdar Scannas ej
Kka 3           Presentation av E A Setterquist & Son 4 generationer orgelbyggare
Kka 4           Vy över orgelplacering samt beskrivning orgeln Scannas ej
Kka 5           Kostnadsförslag ny orgel 1896 samt besiktning, protokoll mm
Kka 6           Kyrkvaktmästare Josef Ottosson trampar stora klockan foto
Kka 7           Interiör Kyrkhults kyrka foto
Kka 8           Nils Stigners yttrande 1908 till emigrationsutredningen
Kka 9           Program för sommarkursen 8 – 11 juli 1937
Kka 10         Bokföring midsommardagen 1913
Kka 11         Faktura från Ebbemåla Gjuteri & Mek Verkstad 1911
Kka 12         13 intervjuer om religiösa föreställningar och seder Scannas ej
Kka 13         Sockenstämmoprotokoll 1858
Kka 14         Utdrag sockenstämmoprotokoll 1837 – 1861
Kka 15         Sockenstämmoprotokoll 1856 ang ny församling
Kka 16         Sockenstämmoprotokoll 1857 ang ny församling
Kka 17         Artikel 1952 om kyrkofullmäktige ang 1953 års budget
Kka 18         Prestaver av Nils-Arvid Bringéus Scannas ej
Kka 19         Anmodan att närvara vid begravning
Kka 20         Inbjudan till begravningar Scannas ej

Läkararkiv
Läkare
Läk 1            Läkarstyrelsen i Kyrkhult
Läk 2            Läkare i Kyrkhult m fl
Läk 3            Havandeskap, förlossning och barnsäng Scannas ej
Läk 4            Beskrivning dragsjuka
Läk 5            Hur engelska sjukan kan förebyggas Scannas ej
Läk 6            Barnhälsovård och skötsel av barn Scannas ej
Läk 7            Fullmakt för provinsialläkare F J Lindborg

Politikarkiv
Politik
Plk 1             Humlorna, öppet brev till Olofströms kommun

Postarkiv
Post
Pst 1            Förteckning över postanstalter 1968 Scannas ej
Pst 2            Posten i Skälmershult Vår Hembygd 1973
Pst 3            Kort från posten i Kyrkhult
Pst 4            Karta över Olofströms kommun med vägnummer Scannas ej
Pst 5            Historik poststationerna Kåraboda, Hemsjö, Hovmansbygd
Pst 6            Postlinjer till och från Hovmansbygd
Pst 7            Anställningskontrakt Kåraboda Ernst Magnusson
Pst 8            Ansökan om post i Kåraboda remiss Alfred Johansson Kyrkhult
Pst 9            Dito remiss från Karlshamn
Pst 10          Dito remiss kommunalstämman
Pst 11          Dito remiss stenhuggeriet Farabol
Pst 12          Dito remiss postinspektionen
Pst 13          Dito remiss landskontoret
Pst 14          Tidtabell för nya postkontoret i Kåraboda 1898
Pst 15          Ansökan om poststation i Kåraboda med teckningslista 1897
Pst 16          Kontrakt med postföreståndare och postbud Kåraboda 1898
Pst 17          Omorganisation av postväsendet i norra delen Kyrkhults kommun
Pst 18          Postlinjen Kåraboda – Fridafors anställningar
Pst 19          Namninsamling för behållande av Kåraboda poststation
Pst 20          Flyttning av Posten från Vikells till Konsum
Pst 21          Postrån i Vilshult uppklarat
Pst 22          Indragning av Hovmansbygds poststation 1960
Pst 23          Anställningar i Kåraboda samt som postbud till Fridafors
Pst 24          Postförare Vilshult – Nyteboda
Pst 25          Poststationen i Vilshult inför invigning ny lokal 1978
Pst 26          L Kåraboda – Björkefall nedre – Björkefall övre ändrad ersättning 1945
Pst 27          Ändrad turtäthet Fridafors – Kåraboda – Fridafors 1937
Pst 28          Avtackning av lantbrevbärarna Gösta Olsson och Hjalmar Karlsson
Pst 29          Poststationen i Hemsjö upphör 1970
Pst 30          Hjalmar Karlsson som lantbrevbärare
Pst 31          Föreståndare för Kåraboda poststation början 1900-talet
Pst 32          Föreståndare Kåraboda poststation 1898 – 1949
Pst 33          Postorganisation utgående från Osby
Pst 34          Mössmärke med vinkel
Pst 35          Anställningar som postföreståndare Hovmansbygd
Pst 36          Postkupé samt postföreståndare Hemsjö

Prästers arkiv
Präster
Prr 1             Kontraktsprosten Nils Stigners jordfästning
Prr 2             Nils Stigners ämbetsresor 1917 – 1934 Scannas ej
Prr 3             Nils Stigners passionspredikan 1908
Prr 4             Nils Stigners predikan långfredagen 1925
Prr 5             Nils Stigners avskedspredikan 1891 i Örkeneds Kyrka
Prr 6             Predikan av Anton Jönsson nyårsafton 1910 Kyrkhults kyrka
Prr 7             Minnen från de första präståren prosten H Hilder
Prr 8             Per Rönbecks biografi
Prr 9             Telegram till brudparet Schöldtz Scannas ej

Ragnar Thomassons arkiv
Ragnar Thomasson
RTn 1           Avskrift tingsprotokoll 1760 lantmäteritvist Ebbemåla m fl byar
RTn 2           Bygränser i forna tider
RTn 3           Håkan Olsson Hemsjöhult och hans släkt
RTn 4           Månaskens skola
RTn 5           Bybranden i Månasken 1811
RTn 6           Kongl Riddare Syne Rättens Protokoll Ebbemåla, Jutanäs, Kräftemåla
RTn 7           Broderdråpet i Kräftemåla 1771
RTn 8           Mörbohults gästgivargård
RTn 9           Kyrkoherde Per Rönbeck, Kyrkhult
RTn 10         Om pesten i Sverige
RTn 11         6 sagor och berättelser från Slagesnäs
RTn 12         Studerande Bengt Svenssons gravsten
RTn 13         Stenen vid Ekliden i Kyrkhult
RTn 14         Stenen i Karamåla
RTn 15         Personnamn i nordvästblekingska bygder i äldre tid
RTn 16         Landshövdingen i Kristianstad skrivelse till Kungen 9/8 1659
RTn 17         Rörläggning 1783 av gräns mellan Ebbemåla, Jutanäs och Kräftemåla
RTn 18         Landshövdingen i Kristianstad skrivelse till Kungen 28/5 1659
RTn 19         Landshövdingen i Kristianstad skrivelse till Kungen 17/6 1659
RTn 20         Lantmäteriförrättning 1774 Ebbemåla, Jutanäs, Kräftemåla
RTn 21         Skrivelse 1780 om laxfisket i Mörrumsån
RTn 22         Gränsbestämning 1743 mellan Blekinge – Småland
RTn 23         Göta Hovr utslag 1769 Hallandsboda, Härnäs, Ebbemåla, Åma prästlax
RTn 24         Anteckningar ang gränsstriden Ebbemåla, Jutanäs, Kräftemåla 1769
RTn 25         Landshövding Håkan Nilsson Skyttes redogörelse 1659 till Kungl Maj:t
RTn 26         Gränssättning 1743 mellan Jämshögs socken och Kronobergs län
RTn 27         Landshövding Skyttes redogörelse maj 1659 till Kungl Maj:t
RTn 28         Bonderiksdagsmän från Blekinge under äldre och senare tider
RTn 29         Landebogen över Jämshögs socken 1569 -1570
RTn 30         Vargar i Kyrkhults socken
RTn 31         Kyrkhultsbygden genom tiderna
RTn 32         Folkfögskoleelever från Kyrkhults socken
RTn 33         Berättelser om brottslighet förr i tiden
RTn 34         Nämndemän från Kyrkhults socken + motsvarande i Jämshögs socken
RTn 35         Lantbruksmötet å Lilla Holje år 1867
RTn 36         Om pesten i Sverige
RTn 37         Trohetsförsäkran i Jämshögs kyrka 1677

Skolors arkiv
Skolor
Sko 1            Faktura för murning Källeboda skola
Sko 2            Min barndoms skola Källeboda Gun Britt Svensson Vår Hembygd 1970
Sko 3            Förteckning över skolbyggen i Kyrkhults socken
Sko 4            Entreprenadkontrakt ny skolhusbyggnad Källeboda
Sko 5            Protokoll entreprenadauktion Källeboda skola 1916
Sko 6            Protokoll avsyning nya skolhusbyggnaden Källeboda