Mörkamåla

Mörkamålas arkiv

Mörkamåla
Mö 1 Gårdar i Mörkamåla inkl karta
Mö 2 Bynotiser Ragnar Thomasson
Mö 3 Sven Tastares torp
Mö 4 Husförhörslängd 1896 – 1917 med diverse anteckningar Scannas ej
Mö 5 Förmyndarskapsräkning 1896 för lantbr Sven Olssons barn
Mö 6 Auktionsprotokoll 1902 hos lantbrukare Olof Svensson
Mö 7 Förvaltare av hemmansägare John Johnssons konkurs 1883
Mö 8 Torp i Mörkamåla