Mörbohult

Mörbohults arkiv

Mörbohult

Mh 1 Ordningsregler för inskrivna ålderdomshemmet
Mh 2 Konsultrapport ang intagna på ålderdomshemmet Scannas ej Sekretess
Mh 3 Inskrivna på ålderdomshemmet Scannas ej
Mh 4 Auktionsprotokoll f nämndemannen Håkan Svensson 1892
Mh 5 Brev från Elise till brodern Olof
Mh 6 Brev till Gerda från mor
Mh 7 Bokföring ålderdomshemmet 1910 – 1912
Mh 8 Förteckning över föreståndare ålderdomshemmet
Mh 9 Karta över enskifte år 1810 Scannas ej
Mh 10 Ekonomisk karta 1917 Scannas ej
Mh 11 Ekonomisk karta 1974 Scannas ej
Mh 12 Mångudinnans tempel, en sägen om Hörneborg VH 1978
Mh 13 Bynotiser Scannas ej
Mh 14 Levnadsbeskrivning kyrkoherde Håkan Morin 1817
Mh 15 Brev till Olof i Amerika 1908
Mh 16 Gamla minnen om Hörneborg nedtecknade av R Thomasson VH 1960
Mh 17 Mormor ett barndomsminne av Hertha Cederberg VH 1962
Mh 18 Karta och beskrivning över Hörneborg
Mh 19 Ägodelning Enskifte 1808 Scannas ej
Mh 20 Lantmäteriprotokoll nya pastorsbostället 1865
Mh 21 Protokoll enskiftet 1808 – 1814 Scannas ej
Mh 22 Mörbohults byaprotokoll den 1 februari 1808
Mh 23 Bynotiser sammanställda av Ragnar Thomasson
Mh 24 Storskifte (Markelagsskifte) år 1800
Mh 25 Begäran om Laga Skifte av fisket av överste Dannfelt
Mh 26 Sagan om Hörne och Vite
Mh 27 Mörbohults gästgivargård
Mh 28 Husförhörslängd ålderdomshemmet 1910 – 1947 Scannas ej
Mh 29 Fastighetsbeskrivning ålderdomshemmet från Svensk Bebyggelse
Mh 30 Rapport över Fattigvårdsstyrelsens verksamhet 1953
Mh 31 Viktor Hägg 50-årsjubilerar som pensionär 1959
Mh 32 Föreståndarinnor ålderdomshemmet
Mh 33 Förteckning över antalet intagna på ålderdomshemmet
Mh 34 Skiss över anläggning för rening av kläder från ohyra och TBC
Mh 35 Notiser i kassaboken ålderdomshemmet
Mh 36 Ålderdomshemmet 50 år
Mh 37 Bynotiser av Maj Britt Sundin Scannas ej
Mh 38 Auktionsprotokoll 1902 Lantbrukare Sven Svensson
Mh 39 Utdelning i Håkan Svenssons konkurs 1893
Mh 40 Auktionsprotokoll 1890 kantor C J Sandstedt
Mh 41 Skuldebrev 1939 Oscar Svensson
Mh 42 Beskrivning av Håkan Svensson
Mh 43 Inskrivna på ålderdomshemmet 1910 – 1970 Sekretess scannas ej
Mh 44 Äldreboende i Kyrkhult elevarbete Scannas ej