Lönnemåla

Lönnemålas arkiv

Lönnemåla
Lm 1 Gårdar och torp med invånare
Lm 2 Diverse anteckningar om gårdar och torp och dess invånare
Lm 3 Lönnemåla café, Sven-Hansatorpet, Båtsmanstorpet
Lm 4 Lönnemåla café
Lm 5 Torp i Lönnemåla Vår Hembygd 1976