Lilla Brödhult

Lilla Brödhult

Lilla Brödhult
Lb 1 Köpekontrakt 1915 Olof Bergström
Lb 2 Testamente 1915 Petter Nilsson, Inga Jönsdotter
Lb 3 Testamente avskrift Petter Nilsson samt delgivningar år 1928
Lb 4 Förmyndare för Nils Svensson Trost dotter Sissa i Amerika
Lb 5 Ansökan om dödning av inteckning Petter Nilsson 1916
Lb 6 Teckning av Elof Johnsson och Ola Olsson
Lb 7 Planritning över torpet som flyttades till Skansen
Lb 8 Kyrkhultsstugans invånare av Bo Björklund
Lb 9 Underskrift trohetsförsäkran 1677
Lb 10 Karta över Kyrkhultsstugans placering
Lb 11 Gårdsägare
Lb 12 Gårdar i Brödhult Lilla Vår Hembygd 1962
Lb 13 Beskrivning av Elof Johnsson
Lb 14 Hur Kyrkhultsstugan såldes Vår Hembygd 1979