Kyrkhult

Kyrkhults arkiv

Kh 1 Inbjudan begravningsakt August Melander 1930

Kh 2 Inbjudan begravningsakt Ola Svensson

Kh 3 Räkning 1936 diverse varor

Kh 4 Köpehandlingar 1898 och 1919 fastigheten Hultsborg ej komplett

Kh 5 Bouppteckning 1901 efter handlaren Alfred Johansson

Kh 6 Brev från Alex Krusell i Amerika till Jöns Svensson 1884, 1885

Kh 7 Skoinköp i Olof Jönssons skoaffär till ungerska flyktingar

Kh 8 Intyg om handelsfirma Olof Jönsson 1930

Kh 9 Köpekontrakt 1919 Hultsborg Sven Johan Svensson

Kh 10 Bouppteckning 1938 J. O. Melin

Kh 11 Inbjudan begravningsakt prosten Nils Stigner 1934

Kh 12 Hovrättsdom ang kyrkvärden Håkan Olssons ansvar i konkurs 1893

Kh 13 Utmätning 1891 hos kyrkvärden Håkan Olsson

Kh 14 Konkursansökan 1891 kyrkvärden Håkan Olsson

Kh 15 Domstolsprotokoll mål mellan Per Olsson och Håkan Olsson 1893

Kh 16 Domstolsprotokoll mål mellan Per Olsson och Håkan Olsson 1892

Kh 17 Domstolsprotokoll utslag i mål Per Olsson och Håkan Olsson 1893

Kh 18 Domstolsprotokoll 29/11 1892 mål Per Olsson och Håkan Olsson

Kh 19 Domstolsprotokoll 1/11 1892 mål Per Olsson och Håkan Olsson

Kh 20 Utslag om betalning borgen Per Olsson och Håkan Olsson

Kh 21 Stämning samtl borgensmän i nämndeman Olof Olssons konkurs 1903

Kh 22 Byalagsprotokoll 1881 – 1908 för Kyrkhult, Tulseboda och Mörbohult

Kh 23 Tidningsartiklar om Kyrkhults Folkets Hus samt om Socialdemokraterna

Kh 24 Auktionsprotokoll lantbr Per Kall 1891

Kh 25 Bouppteckning 1933 efter Bengta Trulsson f Bengtsson

Kh 26 Bouppteckning 1940 efter Ola Trulsson

Kh 27 Köpekontrakt 1905 Sven Johansson Ekdahl

Kh 28 Köpekontrakt 1909 Per Persson, Ola Sällström

Kh 29 Köpekontrakt 1896 Ola Andersson

Kh 30 Karta över enskifte 1826 Scannas ej

Kh 31 Köpekontrakt torplägenhet 1902 Carolina Hansson

Kh 32 Bouppteckning 1901 efter Karl Andreasson gift med Carolina Hansson

Kh 33 Köpebrev 1897 Vilshultsstallarna

Kh 34 Undantagskontrakt 1905 Sven Johansson Ekdahl

Kh 35 Om bynamnet Kyrkhult av Ingrid Olsson

Kh 36 Inteckning 1878 torpkontrakt Garveriet

Kh 37 Ett gammalt torp benämnt Strängatorpet Vår Hembygd 1972

Kh 38 Kyrkoherde Per Rönbäck Vår Hembygd 1979

Kh 39 Fotograf Sven Karlsson

Kh 40 Levnadsbeskrivning Einar Westergren

Kh 41 Kontrakt 1923 om elleverans till Kyrkhultsortens elekt andelsförening

Kh 42 Bynotiser av Ragnar Thomasson

Kh 43 Tidningsartikel om Hans Kiörk

Kh 44 Skogsgårds Omnibusstrafik Vår Hembygd 1964

Kh 45 Gamla Kyrkhultsbilder Vår Hembygd 1973

Kh 46 Gamla Kyrkhultsvyer Café Mekka Vår Hembygd

Kh 47 Arvsskifte 1882 efter Hanna Persdotter i Amerika

Kh 48 Motbok 1901 – 1903 Sissa Persdotter Parkvillan mot handl Sven Olsson

Kh 49 Beskrivning av huset som låg på nya kyrkogården

Kh 50 Beskrivning storskifte år 1800 Kyrkhult med fl byar Ragnar Thomasson

Kh 51 Beskrivning storskifte år 1800 akt 25 Scannas ej

Kh 52 Köpekontrakt tomt Ola Trulsson

Kh 53 Renskrivning storskifte år 1800

Kh 54 Auktionsprotokoll ladugård till nya kyrkoherdebostället

Kh 55 Lantmäteriprotokoll hemmansklyvning å 35/6152 mtl år 1913 Scannas ej

Kh 56 Förmyndare för Elin Kronstam i Amerika

Kh 57 Rekordvarmt år 1953

Kh 58 Säkerhet för borgensförbindelse Emma Ekdahl