Kullan

Kullans arkiv

 

KU   1 Lagfart 18371122  7/32 mtl för Hans Larsson, Lindellgården

KU   2 Lagfart 18540913 1/64 mtl för Petter Sällström Svarvaretorpet

KU   3 Lagfart 18691215 1/128 mtl för Petter Sällström Svarvaretorpet

KU   4 Lagfart 18830903 1/64 mtl för Karl, Johan, Ola, Johanna Pettersson

Svarvaretorpet

KU   5 Lagfart 18830903 1/80 mtl för Karl Pettersson Sällström Svarvaretorpet

KU   6 Lagfart 19040905 1/64 mtl för Johan Sällström Svarvaretorpet

KU   7 Lagfart 19230924 1/64 mtl för Johan, Alfred, Anton, Ernst, Anna, Frida Sällström Svarvaretorpet

KU   8 Lagfart 19260112 1:12 för Alfred, Anton, Anna, Frida Sällström Svarvaretorpet

KU   9 Köpekontrakt + avstyckning Stenstorp 1:1 Båtsmanstorpet

KU  10 Karta hembygdsvandring västra Kullan och Vilshult

KU  11 Nordens största myrstack

KU  12 Kvittens undantagsförmåner Nilla och Sissa Johnsdotter

KU  13 Förmynderskapsräkning Anna Johnsdotter

KU  14 Åke Carlssons släkt

KU  15 Beskrivning Lillaugagården

KU  16 Köpekontrakt Billatorpet Bengt Svensson till Bengt Bengtsson

KU  17 Bouppteckning 1925 efter Ingegerd Bengtsson Tåtorpet

KU  18 Förmynderskapsräkning Carl och Anders Bengtsson Billatorpet

KU  19 Köpekontrakt Backa Bengtstorpet Anders Qvist – Josef Pettersson

KU  20 Köpekontrakt 1844 Carl Åkessons torp + Tå Pellatorpet Carl Åkesson – Gissel Åkesson

KU  21 Förnyad inteckning 1880 Stor Åkes gård

KU  22 Artiklar ur Vår Hembygd

KU  23 Utdrag ur taxeringslängd Svarvaretorpet

KU  24 Undantagskontrakt Billatorpet Bengt Svensson

KU  25 Fosterlön Inga Bengtsdotter Billatorpet

KU  26 Lagsökning Petter Sällström 1867

KU  27 Beskrivning Lassagubbens stuga

KU  28 Beskrivning badstuga

KU  29 Beskrivning Peter Carls stuga

KU  30 Beskrivning Gatlassatorpet

KU  31 Beskrivning Oreds torp

KU  32 Beskrivning Mylletorpet

KU  33 Beskrivning Sven Åkesatorpet

KU  34 Beskrivning Sandins

KU  35 Beskrivning Flensborgs

KU  36 Beskrivning Tå Pellatorpet

KU  37 Beskrivning Linbroheijestugan

KU  38 Beskrivning Lergravsgölens sågverk

KU  39 Beskrivning Rashults torp

KU  40 Beskrivning Tåtorpet

KU  41 Beskrivning Bergströms

KU  42 Beskrivning Truedssons

KU  43 Beskrivning Lindbergs

KU  44 Beskrivning Sandbäckatorpet

KU  45 Beskrivning Krickastugan

KU  46 Beskrivning Snabbatorpet

KU  47 Beskrivning Ingmans torp

KU  48 Beskrivning Truls Olatorpet

KU  49 Arvsskifte 1839 Lars Hansson

KU  50 Arvsskifte 1867 Bengt Svensson Billatorpet

KU  51 Arvsskifte 1883 Peter Sällström Svarvaretorpet

KU  52 Arvsskifte 1924 Anna Sällström Svarvaretorpet

KU  53 Auktion Truls Olas 1891 efter Håkan Åkesson Kullberg

KU  54 Auktion Bergdahls 1889 efter Ingerd Jönsdotter

KU  55 Auktion Svarvaretorpet 1867 efter Gunild Jönsdotter

KU  56 Bouppteckning 1839 efter Lars Hansson Gatlassatorpet

KU  57 Bouppteckning 1928 efter Karl Håkansson Snabbatorpet

KU  58 Bouppteckning 1917 efter Hanna Håkansson Snabbatorpet

KU  59 Bouppteckning 1866 efter Bengt Svensson Billatorpet

KU  60 Bouppteckning 1883 efter Peter Sällström Svarvaretorpet

KU  61 Bouppteckning 1923 efter Anna Sällström Svarvaretorpet

KU  62 Brandstodsprotokoll 1883 Billatorpet

KU  63 Lösen ensittarförrättning 1934 Snabbatorpet

KU  64 Godkännande försäljning 1867 del av Svarvaretorpet

KU  65 Godkännande försäljning 1883 Svarvaretorpet

KU  66 Förmyndare för Ola Sällström 1883 Svarvaretorpet

KU  67 Förmyndare för Frida Sällström 1923 Svarvaretorpet

KU  68 Förmyndare för Gunild Jönsdotters barn 1867 Svarvaretorpet

KU  69 Gravationsbevis 1930 Rashults torp

KU  70 Inteckning 1884 Svarvaretorpet

KU  71 Inteckning torpkontrakt Snabbatorpet

KU  72 Inteckning torpkontrakt Bergströms

KU  73 Inteckningar dödas 1923 Truls Olas

KU  74 Inteckning torpkontrakt Trul Olas

KU  75 Inteckning 1867 Svarvaretorpet

KU  76 Inteckning 1884 Svarvaretorpet

KU  77 Köpebrev 1922 Truls Olas

KU  78 Köpekontrakt 1913 Snabbatorpet

KU  79 Köpekontrakt 1901 mosse Snabbatorpet + Lindbergs

KU  80 Köpekontrakt 1895 Bergströms

KU  81 Köpekontrakt 1853 Svarvaretorpet

KU  82 Köpekontrakt 1886 Svarvaretorpet

KU  83 Köpekontrakt 1892 Svarvaretorpet

KU  84 Köpekontrakt 1924 Svarvaretorpet

KU  85 Lagfart 1923 Bergströms

KU  86 Lagfart 1853 Svarvaretorpet Petter Sällström

KU  87 Lagfart 1868 Svarvaretorpet

KU  88 Lagfart 1883 Svarvaretorpet

KU  89 Lagfart 1883 Svarvaretorpet

KU 90 Lagfart 1904 Svarvaretorpet

KU  91 Lagfart 1923 Truls Olas

KU  92 Frejdbetyg Ivar Karlsson

KU  93 Arbetsbetyg Ivar Karlsson

KU  94 Lagfart 1956 Kullan 1:59 samt auktion

KU  95 Förnyad inteckning 1880 Stor Åkes

KU  96 Auktion 1891 Truls Olas

KU  97 Köpebrev 1892 Truls Olas

KU  98 Köpebrev 1922 Bergströms

KU  99 Kopia tavla Johan Larsson över stationsområdet

KU 100 Karta ruiner mm Blekinge Museum

KU 101 Beskrivning Åke Carlsson

KU 102 Tidningsartikel Sven Åkesson 18930615

KU 103 Beskrivning Sven Hanssons släkt

KU 104 En odlargärning

KU 105 Köpebrev 1949 Lönnebo

KU 106 Arvsskifte 1934 efter Jöns Håkansson, Lönnebo

KU 107 Torpkontrakt 1859 Tåpellatorpet

KU 108 Inbjudan begravningsakt Anders Persson, Tåpellatorpet

KU 109 Karta bykärnan 1834

KU 110 Auktion 1909 efter Josef Pettersson, Backa Bengtstorpet

KU 111 Köpekontrakt 1935 Backa Bengtstorpet

KU 112 Köpekontrakt 1909 Backa Bengtstorpet

KU 113 Bokföring 1920 smeden Johan Sällström

KU 114 Köpekontrakt 1895 Lillaugagården

KU 115 Auktion 1904 Havhults torp

KU 116 Köpekontrakt 1882 Bergströms

KU 117 Undantagskontrakt 1847 Tåtorpet Åke Carlsson

KU 118 Rättegångsprotokoll barnmord Lönntorpet Harasjömåla

KU 119 Hovrättsdom barnmord 1856

KU 120 Vilshults Cykel & Radioaffär

KU 121 Mylle Hans, en berättelse

Ku 122 Brev inom Elna Nilsdotters släkt

KU 123 Emigration och arbetsvandring 1868 – 1914

KU 124 Rullande ölförsäljning, rättegångar

Ku 125 Inteckningsprotokoll 1904 Ola Jönssons

Ku 126 Gravationsbevis 1904 Ola Jönssons

Ku 127 Lagfartsprokoll 1888 Ola Jönssons

Ku 129 Bouppteckning 1931 Ola Eriksson

Ku 130 Köpekontrakt 1930 Ola Jönssons

Ku 131 Köpekontrakt 1904 Ola Jönssons

Ku 132 Lagfartsbevis 1887 Ola Jönssons

Ku 133 Lagfartsbevis 1904 Ola Jönssons

Ku 134 Fastighetslängd Kullan 2

Ku 135 Lagfart 1890 Kronans inköp

Ku 136 Lantmäteri 1933 Flyborgstorpet

Ku 137 Lantmäteri 1934 Geta Pellatorpet

Ku 138 Lantmäteri 1995 Geta Mattistorpet

Ku 139 Lantmäteri 1935 Gisla Håkans torp

Ku 140 Lantmäteri 1935 Lohallatorpet

Ku 141 Lagfarter 1799 – 1825

Ku 142 Lagfarter Ola Jönssons

Ku 143 Bouppteckning 1892 Hanna Olsdotter

Ku 144 Redogörelse 1896 auktion efter Hanna Olsdotter

Ku 145 Lantmäteriförrättning 1935 Hanna Lindell

Ku 146 Lantmäteri 1889 Domänverket med sammanfattande beskrivning Scannat hit

Ku 147 Arv efter Elna Jönsdotter till Sissa Andersdotter förvaltas av fattigförest.