Kräftemåla

Kräftemålas arkiv

Kräftemåla
Kr 1 Husförhörslängder 1816 – 1936 Scannas ej
Kr 2 Lagaskifteskarta Scannas ej
Kr 3 1917 års ekonomiska karta Scannas ej
Kr 4 Gårdsägare
Kr 5 Bouppt o auktion 1832 Jöns Ingemanssons hustru Hanna Håkansdr
Kr 6 Lagaskiftesprotokoll 1827 Scannas ej
Kr 7 Slagsmål 1779 mellan Jan Eriksson och Carl Nilsson Vår Hembygd 1967
Kr 8 Broderdråp 1771 Vår Hembygd 1967
Kr 9 Erik Kräfts Stockholmsfärd en dikt Vår Hembygd 1959
Kr 10 Barnmord 1840 Vår Hembygd 1959
Kr 11 Snapphanarna Vår Hembygd 1979
Kr 12 Bynotiser av Maj Britt Sundin Scannas ej
Kr 13 Gårdsägare med tillhörande karta
Kr 14 Bynotiser av Ragnar Thomasson
Kr 15 Auktion 1832 av Jöns Ingemanssons gård inkl arvskifte
Kr 16 Snapphaneberättelse
Kr 17 Bynotiser av Maj Britt Sundin Scannas ej
Kr 18 Diverse anteckningar
Kr 19 Auktionsprotokoll 1852 avlidna änkan Ingeborg Persdotter + arvskifte
Kr 20 Skuldsedel 1846 Jöns Svensson
Kr 21 Gårdar och torp
Kr 22 Redovisning auktion 1852 efter avlidne drängen Jon Persson