Käringbygden

Käringbygdens arkiv

Käringbygden
Kb 1 Bynotiser av Maj Britt Sundin Scannas ej
Kb 2 Beskrivning av gårdar och torp
Kb 3 Käringbygds spökhund Vår Hembygd 1976
Kb 4 Beskrivning av Käringbygdens torvströfabrik Vår Hembygd 1979
Kb 5 Brev från Assaria 1882
Kb 6 Husförhörslängd 1906 – 1935 Scannas ej
Kb 7 Torpkontrakt 1884 Myrkullatorpet till Per Svensson
Kb 8 Auktionsprotokoll 1880 ¼ mantal John Jönsson
Kb 9 Torpkontrakt 1864 Jöns Samuelsson
Kb 10 Anteckningar av Ragnar Thomasson
Kb 11 Beskrivning enskiftet 1817 Scannas ej
Kb 12 Bynotiser av Ragnar Thomasson
Kb 13 3 teckningar av August Holmberg
Kb 14 Gårdar och torp 1886 – 1896
Kb 15 Debetsedel över kronoskatter 1882 Per Svensson
Kb 16 Arbetsintyg 1868 utfärdat av Per Rönbeck för Per Svensson
Kb 17 Brandstodsräkning 1874 för Per Svensson
Kb 18 Taxeringsbevis 1884 13/60 mantal Per Svensson
Kb 19 Inteckning 1891 i 13/60 mantal Per Svensson
Kb 20 Torpkontrakt 1842 för Sven Åkesson
Kb 21 Hemmansklyvning 1877 av ¼ mantal Akt 160 Scannas ej
Kb 22 Lagfartsbevis 1877 Per Persson å 13/60 mantal
Kb 23 Auktionsprotokoll 1903 å 13/60 mantal Sven Svensson
Kb 24 Utbetalning lön 1909 Nils Carlsson
Kb 25 Gravationsbevis 1892 för 13/60 mantal
Kb 26 Inteckning torpkontrakt 1842 Sven Åkesson dödad 1905
Kb 27 Förnyad inteckning 1903 i 13/60 mantal
Kb 28 Köpekontrakt 1927 å 5/192 mantal Karl Johan Jönsson Bergdal