Karamåla

Karamålas arkiv

Karamåla

Km 1 Beskrivning gårdar inkl karta
Km 2 Sagan om karolinen Nils Sten
Km 3 Bynotiser av Ragnar Thomasson
Km 4 Stenen i Karamåla med inskription
Km 5 Auktionsprotokoll 1891 hos lantbrukare Ola Persson
Km 6 Bouppteckning 1905 efter lantbrukare Sven Svensson
Km 7 Auktionsprotokoll 1886 efter nämndemannen Sven Olsson
Km 8 Kvittens på betalat lån 1887
Km 9 Torp i Karamåla