Kåraboda

Kårabodas arkiv

Kå 1 Inbjudan begravningsakt för Håkan Håkansson

Kå 2 Ragnar Thomassons anteckningar

Kå 3 Elever i Kåraboda skola hösten 1900 med foto och namn

Kå 4 Lån år 1862 Ola Johnsson

Kå 5 Köpekontrakt Kåraboda skola år 1904

Kå 6 Ekonomisk karta 1917 utdrag 

Kå 7 Karta Laga skifte utdrag 

Kå 8 Ekonomisk karta utdrag 1974 

Kå 9 Karta och  beskrivning från torpvandring 19850511

Kå 10 Karta och beskrivning gårdar och torp

Kå 11 Spöke köper hus, teatermanus

Kå 12 Bouppteckning 1897 efter Hemmansägare Sven Hansson

Kå 13 Torpkontrakt 1889 Bengt Svensson, Olivia Olsdotter

Kå 14 Recept Apostlakakan

Kå 15 Husförhörslängd 1896 – 1906 

Kå 16 Församlingsbok 1906 – 1917 

Kå 17 Köpekontrakt 169/768 mtl Karl Svensson

Kå 18 Auktion vid Sven Bengtsson tillträde till 1/16 mtl

Kå 19 Lånehandling Olof Melander inkl inkrävd borgen

Kå 20 Ek redovisning dödsboet efter folkskollärare Per Melander år 1900

Kå 21 Auktionsprotokoll 1891 lantbrukare Per Olsson

Kå 22 Auktionsprotokoll 1892 skräddaren Måns Hansson