Källeboda

Källebodas arkiv

Källeboda
Kä 1 Inbjudan till Anna Håkansdotter begravning
Kä 2 Inbjudan till Per Rönbecks begravning 11/2 1895
Kä 3 Lagfartsbevis 1909 för Johan Olssons köp 1906
Kä 4 Lagfartsbevis för Sone Svensson med barn 1903
Kä 5 Köpekontrakt 1920 Bengt Björnsson GislaKallatorpet
Kä 6 Köpekontrakt 1932 Anton Persson
Kä 7 Köpekontrakt 1919 Bengt Björnsson
Kä 8 Inteckning förnyad 1918 för August Jönsson
Kä 9 Inteckning 1918 för skogsavverkning dödad 1921 Endro Svensson
Kä 10 Inteckning 1908 August Jönsson dödad 1921
Kä 11 Inteckning torpkontrakt 1877 Bernt Hansson dödad 1921
Kä 12 Lagfart för John Christiansson för inköp av 7/48 mantal år 1819
Kä 13 Taxeringsbesked 1907 ang 7/288 mantal Sone Svensson
Kä 14 Lantmäterihandling m karta ägostyckning 7/288 mantal 1908 Scannas ej
Kä 15 Enskiftesbeskrivning akt 54 Scannas ej
Kä 16 Förmyndarskapsräkning 1855 för Gumme Larsson
Kä 17 Arvodesräkning 1909 för ägostyckning 7/288 mantal
Kä 18 Inteckning skuldebrev 1908 August Jönsson
Kä 19 Skuldebrev 1919 med säkerhet Endro Svensson
Kä 20 Köpekontrakt 1901 GislaKallatorpet Karl Giselsson
Kä 21 Torpkontrakt 1877 Gislakallatorpet
Kä 22 Lagfart 1889 John Svensson 1/64 mantal
Kä 23 Lagfart 1909 för Johan Svensson å 7/288 mantal
Kä 24 Lagfart 1909 Sone Svensson med barn å 7/288 mantal
Kä 25 Inteckningsprotokoll förnyad inteckning 1904 och 1913 Sone Svensson
Kä 26 Förmynderskapsprotokoll Endro Svensson för Leander Friberg
Kä 27 Skolbetyg för Nils Nilsson 1860
Kä 28 Köpebrev 1943 Hjalmar Svensson
Kä 29 Gravationsbevis 69/4096 mantal 1921 Bengt Björnsson
Kä 30 Medalj från Finland fam Bengt Björnsson 1946
Kä 31 Auktionsprotokoll 1896 lantbr Carl Jönsson
Kä 32 Auktionsprotokoll 1893 Elsa Melander
Kä 33 Auktionsprotokoll diverse säljare
Kä 34 Lagfartsprotokoll Henrik Gustavsson för 1/72 mantal
Kä 35 Lagfartsprotokoll Henrik Gustavsson för 1/64 mantal
Kä 36 Protokoll 1876 och 1879 Källeboda skolrote
Kä 37 Dagbok för Källeboda folkskola
Kä 38 Kontrakt kraftledning Hemsjö Kraft – Henrik Gustavsson
Kä 39 Köpekontrakt 1898 Gustaf Pettersson 1/64 mantal
Kä 40 Bynotiser Ragnar Thomasson
Kä 41 Köpekontrakt Karl Andersson 1949 å 1/64 + 1/72 mantal
Kä 42 Köpebrev för Henrik Gustavsson och Ida Pettersson 1/64 mantal
Kä 43 Lagfartsbevis 1897 å 1/64 mantal för Sven Persson