Isaksmåla

Isaksmåla arkiv

Isaksmåla
Im 1 Silvergömmorna i Isaksmåla en sägn Vår Hembygd 1979
Im 2 Blodstragedin i Isaksmåla 1937 av Emil Svensson
Im 3 En vandring bland minnena av Selma Åberg Vår Hembygd 1963
Im 4 Beskrivning Laga Skifte 1839 med karta Scannas ej
Im 5 Arvskifte efter Hanna Jönsdotter 1884
Im 6 Bynotiser Scannas ej