Höghult

Höghults arkiv

Hh 1 Torpkontrakt Ingvar Persson 1871

Hh 2 Köpkontrakt 7/256 mtl 1913 för Gottfrid Bengtsson

Hh 3 Kontrakt vapentjänst Hans Bengtsson för Ola Jönsson 1853

Hh 4 Bynotiser

Hh 5 Helmer Björnssons förfäder i Höghult

Hh 6 Höghults husförhörslängd 1896 – 1936 delvis

Hh 7 Redogörelse ägare Höghults gård

Hh 8 Sven Olssons gård (Höghults gård)

Hh 9 Förmynderskapsprotokoll Jöns Jönssons barn

Hh 10 Överenskommelse stängseldelning Höghult – Brännarebygden 1858

Hh 11 Jöns Jönsson m hustru inbjudes till begravning

Hh 12 Minnen från Höghult av Rut Bodil Larsson Vår Hembygd 1966

Hh 13 Köpekontrakt Höghults gård 1741 Sven Carlsson – Olof Jönsson

Hh 14 Köpekontrakt Höghults gård 1780 Ola Jönsson – Jöns Olsson

Hh 15 Testamente Olof Jönsson och Botil Hansdotter 1788

Hh 16 Utlösen Per Jönsson vid fastighetsöverlåtelse 1823

Hh 17 Bouppteckning efter drängen Ola Jönsson 1837

Hh 18 Arvskifte 1855 efter Jöns Jönsson

Hh 19 Ansökan om förmynderskap 1854 Jöns Jönssons barn

Hh 20 Bouppteckning 1924 efter Bengt Åkesson

Hh 21 Auktionsinrop av Per Jönsson på Ola Jönssons auktion

Hh 22 Korgmakare Oskar Ellberg

Hh 23 Övertagande av förmynderskap Jöns Jönssons barn