Härnäs

Härnäs arkiv

Härnäs

Hä 1             Redogörelse bebyggelse och invånare 1870 – 1999 av Gull Britt Nilsson

Hä 2             Bouppteckning i Ola Carlssons konkurs

Hä 3             Bazarvisa för Logen Klippfästet, Hemsjö

Hä 4             Utdrag ur bok av Magni Håkansson om sonen Helges död i sjöolycka

Hä 5             Författaren Johan Klang – Hanöbuktens sångare och skald

Hä 6             Johan Klangs beskrivning av kulturen i bygden

Hä 7             1917 års ekonomiska karta Scannas ej

Hä 8             Sveriges Bebyggelse Scannas ej

Hä 9             Hemsjö gårds historia Vår Hembygd 1960

Hä 10           Hemsjö Snickerifabrik med sin fönsterproduktion Vår Hembygd 1966

Hä 11           Glimtar ur Hemsjö gårds historia Vår Hembygd 1965

Hä 12           Rödakorshemmet Hemsjö gård Vår Hembygd 1961

Hä 13           Om Johan Klang av sonen Sten Klang

Hä 14           Anteckningar om Hemsjö gård

Hä 15           Tidningsnotis 1891 om konkursauktion handl F O Christensen

Hä 16           Anteckningar om invånarna och dess företag

Hä 17           Husförhörslängd 1896 – 1948 Scannas ej

Hä 18           Hemsjö samhälle

Hä 19           Tomtkarta över Hemsjö

Hä 20           Bynotiser

Hä 21           Planritning Hemsjö gård

Hä 22           Avtal 1898 om skadeersättning vid husaffär Signe Svensdotter

Hä 23           Auktionsprotokoll 1883 hos handlande Sven O Danielsson

Hä 24           Förordnande för Per Olsson att biträda Bengta Håkansdr vid boskillnad

Hä 25           Redovisning 1900 auktion efter Sissa Carlsdotter

Hä 26           Auktionsprotokoll 1885 hos bagare August Svensson

Hä 27           Förordnande för Per Olsson att biträda Elna Christensen vid boskillnad

Hä 28           Auktionsprotokoll 1886 hos bagare August Svensson

Hä 29           Auktionsprotokoll 1889 hos Per Johansson

Hä 30           Auktionsprotokoll 1887 hos Sven Olsson

Hä 31           Avtal om fastighetsköp för reglering skuld Bengt Olsson -Sven Svensson

Hä 32           Tvist om utmätning hos Bengt Olsson

Hä 33           Auktionsprotokoll 1888 hos Maria Olsson

Hä 34           Auktionsprotokoll 1892 hos urmakare A J Hallberg

Hä 35           Tvist om betalning av blind sons utbildning å blindskola

Hä 36           Karl Härströms ansökan om firma

Hä 37           Auktionsprotokoll 1884 hos torp Ingvar Andersson och skrädd O Olsson

Hä 38           Auktionsprotokoll 1882 hos urmakare P Svensson

Hä 37           Tingsrättens beslut 1886 i urarva konkurs efter avlidna Emma Lindgren

Hä 38           Auktionsprotokoll 1881 hos Ola Nilsson

Hä 39           Auktionsprotokoll 1882 hos pigan Bengta Svensdotter

Hä 40           Auktionsprotokoll 1892 hos handl M Stjernström

Hä 41           Auktionsprotokoll 1902 hos mjölnaren A Wassberg

Hä 42           Helge Håkansson omkommen på båt vid Hallands Väderö 1921