Hallandsboda

Hallandsbodas arkiv

Hallandsboda
Hb 1 Kvittens på köpeskilling torp f bonden Carl Persson 1863
Hb 2 Auktionsprotokoll 1901 hos lantbr Anders Jonasson
Hb 3 Undantagskontrakt Sven Håkansson och Sissa Håkansdotter
Hb 4 Båtsmanskontrakt 1849 Ola Larsson Fisk
Hb 5 Bynotiser Ragnar Thomasson
Hb 6 Kvittensbok brännvinsarrende 1788 – 1809 Håkan Bengtsson
Hb 7 Brevväxling mellan Jan Ottosson och Bertil Stjernkvist ang Petter Hall
Hb 8 Auktionsprotokoll 1879 efter Sven Håkansson
Hb 9 Köpekontrakt 1874 skogsområde Sven Svensson till Per Johansson
Hb 10 Förteckning över lösbo som Sissa Håkansdotter medför i boet 1848
Hb 11 Förmyndarredovisn 1836 för avl hustrun Inga Månsdotters barn
Hb 12 Förteckning lösöre som överlåts till sonen Ola av Sven Håkanson
Hb 13 Äktenskapsförord 1833 Sven Håkansson – Svenborg Bengtsdotter
Hb 14 Förteckning över Håkan Bengtssons barn födda 1790 – 1805
Hb 15 ?
Hb 16 ?
Hb 17 Bynotiser del 1 och 2 Maj Britt Sundin Scannas ej
Hb 18 Rövarna i Hallandsboda Vår Hembygd 1978
Hb 19 Torpkontrakt 1823 för Johannes Pettersson
Hb 20 Äktenskapsförord 1848 Sven Håkansson – Sissa Håkansdotter
Hb 21 Köpekontrakt 1853 Ola Bengtsson
Hb 22 Torpkontrakt 1812 för Måns Danielsson
Hb 23 Lagfartsprotokoll m köpekontrakt 1833 för Sven Håkansson
Hb 24 Bouppteckning och arvskifte 1765 efter båtsmanshustrun
Hb 25 Arrendekontrakt 1850 båtsmanslyckan
Hb 26 Skrivelse om vakthållning vid sockengränsen mot Kolera 1834
Hb 27 Båtsmanskontrakt 1856
Hb 28 Debetsedel torp Måns Danielsson + Fullmakt till möte om ny kyrka
Hb 29 Hovrättsdom 1769 leverans av lax till änkeprostinnan Anna von Rajalin
Hb 30 Kungligt brev 1780 ang laxfisket i Mörrumsån
Hb 31 Handritad karta med gårdar och torp
Hb 32 Vittnesförhör för testamente mellan Karl Karlsson – Christina Bergström
Hb 33 Auktionsprotokoll 1883 hos banvakten Anders Danielsson
Hb 34 Protokoll 1896 över val av landstingsledamöter
Hb 35 Anmodan 1894 att Per Olsson skall sammankalla Vägstyrelsen
Hb 36 Hovrättsdom i mål mellan Olof Olsson i Kyrkhult och Per Olsson
Hb 37 Inteckning 1862 av undantagskontrakt Carl Persson, Sissa Pettersdotter
Hb 38 Undantagskontrakt 1862 för Carl Persson, Sissa Pettersdotter
Hb 39 Undantagskontrakt 1901 för Per Olsson och Hanna Carlsdotter
Hb 40 Säkerhet för lån 1873 Per Andersson Fisk
Hb 41 Köpekontrakt 4/81 mtl Sven Håkansson 1830
Hb 42 Köpebrev 4/81 mtl Sven Håkansson 1830