Forneboda

Fornebodas arkiv

For 1 Köpekontrakt 1888 Georg Gauffin

For 2 Lagfartsbevis 1888 Georg Gauffin

For 3 Forneboda som barnkoloni

For 4 Inteckningsprotokoll 1929 Alfred Gustavsson

For 5 Lagfartsbevis 1916 Tulseboda 1:12, 1:13, 1:16

For 6 En barnavän, en tidningsartikel om Alma Gauffin

For 7 Forneboda efter Alma Gauffin

For 8 Köpebrev 1916 Sven Estenberg

For 9 Protokoll 1898 Listers härads ägodelningsrätt

For 10 Gravationsbevis 1930 Tulseboda 1:12

For 11 Registreringsbevis 1922 Fridafors Bruk AB

For 12 Registreringsbevis 1924 Fridafors Bruk AB

For 13 Gravationsbevis 1924 Sven Estenberg

For 14 Lagfartsbevis 1899 Georg och Alma Gauffin

For 15 Lagfartsbevis 1928 Anna Bohlin

For 16 Musikförmedling 1941 Klangs Swingband

For 17 Äganderättsbevis 1924 Sven Estenberg

For 18 Kronodebetsedel 1923 Sven Estenberg

For 19 Gravationsbevis 1928 Nils Norén och Ernst Svensson

For 20 Gravationsbevis 1924 Nils Norén och Ernst Svensson

For 21 Äganderättsbevis 1924 Nils Norén och Ernst Svensson

For 22 Inteckningsprotokoll 1924 inteckning dödas

For 23 Skissförslag plan 2 1994 Fornebodastugan

For 24 Lagfart 1924 för Nils Norén och Ernst Svensson

For 25 Forneboda Vår Hembygd 1981

For 26 Köpekontrakt 1928 Alfred Gustavsson