Farabol

Farabols arkiv

Fb 1 Farabol förr, berättelser från Nordiska museet

Fb 2 Tidningsartikel 1854 om morden i Farabol

Fb 3 Farabolsvisan

Fb 4 Vitasten, ett gränsmärke mellan Sverige och Danmark VH 1970

Fb 5 Farabols by och byfolk av Einar B Johnsson Vår Hembygd 1979

Fb 6 Milstem i Farabol Vår Hembygd 1972

Fb 7 Flygkraschen i Farabol Vår Hembygd 1970

Fb 8 När livet tedde sig annorlunda av Ingvar Persson Vår Hembygd 1963

Fb 9 En liten minnesruna av Linnea Hansson Vår Hembygd 1961

Fb 10 Köpekontrakt sportstuga 1962 August Svensson

Fb 11 Trollen i Farabol Vår Hembygd 1977

Fb 12 Firmakuvert Hilding Pettersson, Farabol

Fb 13 Stadgar för Logen Gustaf Adolf nr 255 av Vasa Orden

Fb 14 Turlista 1935 för omnibusslinjen Kyrkhult- Farabol – Ryd

Fb 15 Väggalmanacka 1986 Peterssons Farabolsgrus AB

Fb 16 Gräns o gränsmärken mellan Småland och Blekinge Ragnar Thomasson

Fb 17 Skuldförbindelse 1869 Sven Nilsson

Fb 18 Ur Farabols byaprotokoll av Ragnar Thomasson

Fb 19 Avtal om potatisleveranser 1939 – 1940

Fb 20 Torpkontrakt 1883 Henrik Henriksson

Fb 21 Farabolsbonde bygger sockenstuga i Jämshög på 1880-talet

Fb 22 Ola Jönssons släkt

Fb 23 Brev från fängelset till prosten om Håkan Jönsson och Bengta Svensd.

Fb 24 Arvsskifte efter Jöns Håkansson och hustrun Hanna Isaksdotter 1863

Fb 25 Auktionsprotokoll efter Jöns Håkansson och Hanna Isaksdotter 1862

Fb 26 Förmyndarskapsprotokoll Jöns Håkanssons barnbarn

Fb 27 Inteckningsprotokoll torpkontrakt Jöns Olsson 1867

Fb 28 Inteckningsprotokoll Jöns Olsson 1886

Fb 29 Laga Skifte Björsamåla med gräns mot Farabol

Fb 30 Fastighetslängd Farabol 1

Fb 31 Testamente 1839 Jöns Håkansson, Hanna Isaksdotter

Fb 32 Domstolsprotokoll giftmorden i Farabol

Fb 33 Vandringsleder i äldre gränsland

Fb 34 Redovisning av lån Sven Hansson

Fb 35 Arvskifte 1893 efter Ola Jönsson

Fb 36 Provisoriskt pass för Ernst Hilding Jönsson utställt 1917 i Chicago

Fb 37 Potatisleveranser 1928 – 1929 till Farabols Stärkelsefabrik

Fb 38 Begravningsinbjudan Karl Hindberger 1956

Fb 39 Debetsedel 1938 Viktor Magnusson

Fb 40 Inbjudan begravning 1952 Alfred Svensson

Fb 41 Brevpapper Hilding Pettersson

Fb 42 Dödförklaring Anna och Emanuel Olsson inkl bouppt och arvsskifte

Fb 43 Ansökan dödförklaring Anna och Emanuel Olsson