Fågleboda

Fåglebodas arkiv

Fågleboda

Få 1              Köpebrev 1914 21/256 mantal Ehrenfrid Bengtsson
Få 2              Köpekontrakt 1909 Amanda Rönnberg
Få 3              Lagfartsbevis 1891 för 7/64 mantal Anders Andersson
Få 4              Lagfartsbevis 1893 för 3/32 mantal Sven Svensson
Få 5              Köpekontrakt 1892 för 1/64 mantal Sven Svensson
Få 6              Auktionsprotokoll 1893 å 3/32 mantal Sven Svensson
Få 7              Lagfartsprotokoll 1898 å 7/256 mtl och 139/32768 mtl Olof Svensson
Få 8              Malte Eks biografi + släktregister över familjen Ek 64 sidor Scannas ej
Få 9              Auktionsprotokoll 1893 hos lantbr Sven Olsson
Få 10            Laga skifte 1838 – 1840 beskrivning Scannas ej
Få 11            Hemmansklyvning 1862 av ¼ mtl inkl karta Scannas ej
Få 12            Ägolängd till gårdarna
Få 13            Karta över hembygdsvandring 1983
Få 14            Resolution betalningsföreläggande 1913 Ola Olsson
Få 15            Undantagskontrakt 1914 Bengt Persson